Protester i La Nucia og Alfaz

“Færre regjeringsbiler og flere skolebusser”. Dette var budskapet skrevet på en banner som demonstrantene hadde i Alfaz.
Kl 9 på morgenen 28. september gikk om lag hundre foreldre iført refleksvest fra Alfaz mot Albir. De ble stadig flere jo nærmere de kom Albir.


Tekst: Tom Bjørnø

Guardia Civil og Policia Local sperret av N-332 for å la demonstrantene krysse veien, og det førte til lange køer på riksveien. Toget endte ved skolen Raco de l’Albir etter en halvtimes marsj. Kommuneledelsen i Alfaz legger ikke skjul på at de støtter foreldrene i deres kamp mot regionsmyndighetene i Valencia som har ansvaret for skoleskyssen.

Valencia har kuttet bort en rekke skoleruter for å spare penger. Dette har satt en rekke familier i store problemer, fordi noen ikke har egen bil, andre får problemer i jobbsituasjonen sin, noen sier de ikke har råd til bensin i valget mellom mat eller drivstoff, mens alle er enige om at deler av skoleveien er livsfarlig for fortgjengere, og spesielt mindre barn.

Den politiske ledelsen i Alfaz sier de vil arbeide for å finne en løsning så snart som mulig. Kuttene fra Valencia har ført til at fire skoleruter til skolene Raco de l’Albir CP og CP Veles er kansellert. Dette kom uten varsel og førte til voldsomme protester fra foreldrene. Innsparingene rammer mer enn 100 familier i Alfaz kommune. Skoleskyss til førskolen er kansellert fordi dette tilbudet ikke er obligatorisk. Dette har ført til at mer enn et dusin familier har tatt barna ut fra dette tilbudet. Ordfører Vicente Arquez sa at “skolen er klar over situasjonen og vurderer løsninger. Ordføreren sa også at “vi mener at dette tiltaket er urettferdig og uforholdsmessig, og at det er ingen tid å miste, så vi må reagere raskt og komme opp med alternative løsninger til dem som er berørt.”

I La Nucia gikk hundrevis av foreldre som er berørt av kuttene i skoletransporten i protest. Demonstrasjonen sperret deler av CV-70. Mange ble gjennomvåte av regn, men været så ikke ut til å dempe protestlysten. Også i La Nucia er den lokale politiske ledelsen på kollisjonskurs med regionsmyndighetene i Valencia. Kommunen innkalte defor til et ekstraordinært kommunalt skolestyremøte der de tre skolene P. San Rafael, College P. Muixara og I.E.S. La Nucia var representert sammen med lærere, fagforeninger, AMPAS (Tilsvarer det vi kaller for FAU), varaordfører Pedro lloret og sjefen sjøl, ordfører Bernabé Cano. Styret var enstemmig i kravet om at den gamle ordningen med skoleskyss må gjenopprettes.

Det heter også at kommunens spesielle natur med veier, raviner og fjell utgjør en så spesiell utfordring når det gjelder trafikksikkerhet, at 3-kilometers grensen ikke kan brukes. Regionsmyndighetene har innført en regel som sier at dersom det er kortere enn 3 km mellom skole og hjem, har man ikke krav på skyss. Det snodige er at man måler rett luftlinje uten å ta hensyn til hvor lang veien er

Siden juli i fjor har La Nucia kommune sendt flere formelle brev til Generalitat Valenciana angående skolebusslinjene i La Nucia. Videre har ordfører Bernabé Cano hatt flere møter med Utdanningsdepartementet i både Alicante og Valencia for å forsvare interessene til La Nucia skolene.

Nå har foreldrene bestemt seg for å organisere motstanden. Foreldre til elever i Marina Baixa som er berørt av de drastiske kutt i bevilgningene til skoleskyss og stipender, har blant annet kommet sammen over Internett for å koordinere og fremme nye protestaksjoner. Facebook grupper, blogger, forum og andre nettsteder drevet av familier og AMPAS, er lagt til de allerede e k s i s t e r e n d e , organisert av lærere for å forene alle de berørte og gi protestene mer kraft. Et av forslagene er å demonstrere hver tirsdag og torsdag inntil de blir hørt. Det vil i såfall føre til trafikkaos i morgenrushet disse dagene.


Valencia er en av flere regioner som er hardt rammet av krisen og som har bedt om hjelp fra sentralregjeringen i Madrid, omlag 3.5 milliarder euro. Der krever de at regioner som mottar hjelp må sette igang ekstraordinære sparetiltak. Tiltakene som gjøres rammer mye av velferden i regionen, som sykehus, skoler, veiprosjekter osv.

Det har vært sterke protester mot innsparinger spesielt i skole- og sykehussektoren, fordi det i stor grad rammer “de svakeste”, syke og barn/ungdom. På tvers av partigrensene står derfor kommuner samlet mot innsparingstiltakene fra PP-styrte Valencia, som igjen er avhengig av den PP-styrte spanske sentralregjeringen.
Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.