Presidenten i EU-parlamentet frykter for EUs fremtid

Siden gjeldskrisen brøt ut i Hellas i slutten av 2009, har EU satt av enorme summer for å støtte kriserammede land, og da spesielt europeiske banker. Hele 700 milliarder euro er satt av til “krisefondet”. Den tyske sosialdemokraten og president i EU-parlamentet, Martin Schulz (57 år), advarer nå kraftig mot de sosiale virkningene av krisen som han mener kan true hele EUs fremtid og eksistens.

Tekst: Bente Puig

– Vi reddet bankene, men kan ha mistet en generasjon. En av de største truslene mot Den europeiske union er at folk fullstendig mister troen på at EU kan løse problemene deres. Og hvis den unge generasjonen mister tilliten, da er EU i fare, sier Martin Schultz til nyhetsbyrået Reuters. I de verst rammede landene: Spania, Portugal, Italia og Hellas, er ungdomsledigheten på opp mot 60%. Mange universitetsutdannede i 30-årene har aldri hatt en jobb.

Leiebil Spania – Garantert billigst
Hotell Spania – Søk etter hotell i Spania
Bolig Spania – Søk etter bolig i Spania

EUs statsledere diskuterer nå muligheten for å opprette en «ungdomsgaranti» som skal sikre unge under 25 år en jobb, videre utdanning eller arbeidstrening i løpet av de første fire månedene etter at de har gått ut av skolen eller blitt arbeidsløse. Dette vil være en del av et program på 6 milliarder euro for å bekjempe den høye ungdomsledigheten i de syd-europeiske landene.

Politiske analytikere mener at tiltaket kommer altfor sent, og med dagens alvorlige situasjon mener de at tiltaket er for lite. EU-president Martin Schulz ser ut til å innrømme svakheter når han uttaler at: «Vi er verdensmestere i kutt, men vi har langt færre idéer når det gjelder å stimulere vekst.» Selv avsluttet han sin utdanning etter videregående og begynte i lære i en bokhandel.

Dagens situasjon for ungdom er endret siden den gang. I dag kreves høyere utdanning for å få jobb. I løpet av de siste 40 årene har økte inntekter i land som Hellas, Italia, Portugal og Spania satt familier fra arbeiderklassen i stand til å skaffe seg høyere utdanning for første gang i historien.
Leave a Reply

Your email address will not be published.