Pescanova SA

Den spanske fiskeforedlingsfirmaet Pescanova SA søkte forleden dekning fra sine kreditorer. Det sies at gjelden ligger på ca EUR 2,7 milliarder etter siste regnskap i desember. Regnskapet ble gjort av et internasjonalt selskap. Kilden som har kommet med denne informasjonen ønsker å være anonym, så lenge disse tallene ikke er offentliggjort.

Tekst: Bente Puig

Pescanova SA, som er Europas andre største fiskeforedlingsfirma, sier at de konsoliderte en gjeld på EUR 967,8 millioner allerede 30. juni 2012. Kilden som ga informasjonen har ikke gitt noen som helst forklaring på forskjellene i regnskapet. Pescanova SA’s regnskaper blir nå undersøkt. Det er oppdaget store forskjeller mellom inntekter og utgifter.

En talsmann fra Pescanova SA fortalte at de måtte søke juridisk tilflukt fra sine kreditorer, da forsøket på forhandlinger ikke fungerte. Pescanova SA venter at Spanias kontrollorgan for Børsen (Comisión Nacional del Mercado de Valores: CNMV) vil offentliggjøre Pescanovas tall for andre halvdel av 2012 de nærmeste dagene, da firmaets hovedkontor i Pontevedra allerede har disse tallene. Fra høyere hold informeres det om at firmaet ønsker å sette opp en forretningsplan som vil støtte både ansatte og selvfølgelig alle kreditorene.

Pescanova SA’s talsmann uttalte at de allerede har bedt om hjelp fra retten om å få leie inn en revisor fra offentlig sektor, som skal gå gjennom hele regnskapet for 2012. Aksjene har vært suspendert fra Børsen siden 12. mars i år, da verdien hadde sunket hele 74 % de siste 12 månedene inntil denne datoen.

Joaquin Vina Tamargo, direktør for investeringer i Pescanova, har ikke vært tilgjengelig for kommentarer. ”Denne prosessen vil bli både lang og vanskelig”, skriver Jesus Domínguez, en analytiker fra firmaet “Banesto Bolsa” i Madrid. Han er engasjert for å jobbe videre med saken. ”Det vanskeligste blir hvordan vi skal jobbe med den store gjelden”, sier han videre. Domínguez uttaler at den beste løsningen for firmaet utelukkende vil være å selge deler av firmaet (eventuelt diverse båter og fabrikker), og komme til en løsning med kreditorene, bankene og aksjonærene. Pescanova SA’s talsmann Juan A. Tarjuelo sier at de allerede er i forhandlinger om å selge ut delen i Chile, uten å
nevne direkte hvem de forhandler med. Vi vet at Marine Harvest ASA (MHG) – den største lakseprodusenten – er interessert i å kjøpe opp fra Chile, for å få dekket noen av sine tap.
Leave a Reply

Your email address will not be published.