Over halvparten har internett

61% av spanske husstander har tilgang til internett, eller 10,3 millioner husstander.

Tekst: Bente Puig

Dette er 7% under Europeisk nivå der 68% er tilknyttet nettet. En tredjedel av de som bruker nettet i Spania gjør det via mobil. Dette er en økning på 14%. Åtte av ti spanjoler har mobiltelefon, og 66,3% av disse har ved en eller flere anledninger koblet seg på nettet med sine mobiler. 92% av spanske husstander har mobiltelefon, 82% har fasttelefon, 61% bruker nett og 23% har betalings-tv. Totalt bruker spanske husstander 13,448 milliarder euro årlig på denne type servicer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.