Ordfører Bernabé Cano skal jobbe for la Nucia

Aktuelt Spania har igjen tatt en prat med Bernabé Cano, ordføreren i la Nucia, som, på de ti årene som Cano har jobbet her, er blitt en moderne, hyggelig pueblo med øket sikkerhet og mange tilbud.

Sp. = spørsmål, Sv. = svar.

Sp. Vi har et nytt kriseår, 2012, og alle snakker om krisen i Spania. Overalt hører vi om rådhus som synker i gjeld. Hvordan er den finansielle situasjonen her i la Nu¬cia?
Sv. Gjelden til la Nucia er idag rundt 6 mi¬llioner Euro, men i de siste 4 årene har vi bevisst gått inn for å spare og har fått ned kommunens utgifter med 25%. Vi har spart inn over 8 millioner Euro på ikke-sosiale tiltak. Rådhuset har 160 ansatte og til dags dato har ingen måttet gå. Vi er i stand til å betale våre løpende kostnader og hittil ser det hele slett ikke så verst ut for la Nucia kommune. Vi har Euro 2.600.000.- som kan brukes til investering.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Sp. Arbeidsløsheten i la Nucia? Si noe om den.
Sv. Vi ligger sånn midt på treet. Vi har også en del arbeidsløse, men prøver å gjøre noe med det.
La Nucia stiller i år Euro 1.200.000 til disposisjon for videreutdannelse av de ar¬beidsløse i kommunen slik at de kan ta kurs i de forskjellige skolene som Taller de Empleo, Escuela de Oficios, o.a.

Sp. Har dere mange trengende i la Nucia?
Sv. Her i kommunen har vi færre trengende enn i mange andre kommuner på Costa Blanca, – som f. eks. i Callosa. I la Nucia bor det mange eldre utlendinger som får sin pensjon sendt hit og har det bra økonomisk og dette hjelper på. Men nå, efter flere kriseår, er det blitt slik at, folk i flere spanske familier i kommunen, har mistet jobben sin og disse trenger nå hjelp. Vi har i kommunen et hjelpeprogram for å støtte disse menneskene. Men, som jeg sa, Gudskjelov, – la Nucia har mindre problemer enn mange andre kommuner i Spania.

Sp. Hvilke nye planer har kommunen for dette året?
Sv. I Bello Horizonte har vi bygget en filial til rådhuset. Vi har bygget et nytt daghjem for eldre som skal åpnes snart. Det vil bli bygget ti nye tennisbaner og en ny bane for paddel. I Cautivador området skal det bygges en bondegårds-skole hvor ungene kan lære om livet på en bondegård. Krise eller ikke, vi har flere nybygg på gang.

Sp. Dette høres riktig bra ut. Men nå som dere ikke lenger får midler fra Valencia, (de er jo blakke) , hvor får dere så penger fra til nye opplegg?

Sv. Midler til disse prosjektene kommer med 50% fra fylkes¬tinget i Alicante og , 50% fra amtmannen i delstatsregjeringen Valencia. Det er riktig at Valencia ikke har penger, men La Nucia kommune har fremdeles penger til investe¬ringer. Vi kan gå inn på prosjekter som får tilskudd og statsbidrag. Ethvert slikt prosjekt får nemlig 50% støtte fra Generalitat og la Nucia kommune betaler de andre 50%. De fleste kommunene, i dag, har ikke penger nok til å betale sin egen halvdel, men la Nucia har den nødvendige kapital til å bli med på slike prosjekter. Og støtte får kommunene selv nå under krisen.

For ek¬sempel: Vi søkte om støtte til byggingen av bondegårdskolen. Det var satt av
1 million Euro til prosjekt-støtte for hele delstaten Valencia. Men bare fem kommu¬ner søkte. Vi søkte også og tro det eller ei, vi fikk hele bondegården 100% betalt av la Generalitat Valencia! De andre kommune¬ne kunne ikke motta støtten fordi de ikke kunne betale inn egenandelen sin.

Sp. Derfor er ikke den økonomiske si¬tuasjonen i la Nucia så dårlig, eller?
Sv. Nei, fra dag til dag kan vi betale våre funksjonærer og våre leverandører. Men siden 2007 har vi stadig strammet inn livreima. Kan du tenke deg: I 2007 opererte vi med et budsjett på Euro 43 millioner for rådhuset og idag ligger vi på 16 millioner.

Sp. Regjeringen i Valencia har idag meget alvorlige problemer: de har, til tider, ikke vært istand til å betale bl.a. lærerlønninger, apotek-kostnader og oppvarming og vas¬king av skolebygningene.
Sv. Ja, Valencia er blakke. Dette er ille for elevene for det går ut over undervisningen.

Sp. IBI, eiendomsskatten har iår steget i fle¬re kommuner og til dels steget meget høyt. Hvordan er situasjonen i la Nucia.
Sv. Vi har her gjennomført en gradvis juste¬ring fra 2002 til idag, og fra iår 2012 blir det ingen videre økning av eiendomsskat¬ten; – IBI.

Sp. Da du tok over jobben som borgermes¬ter i la Nucia ga du et intervju hvor du skisserte dine planer for pueblo´n. Føler du at du har gjennomført planene?
Sv. Hva som har skjedd på de over 10 åre¬ne som jeg har vært borgermester her er at folk idag hører og snakker om la Nucia rundt i Spania. De snakker om sportsentret med alle fasilitetene, om den nye konsertsalen og om bruken av overvåkingskameraer; – som senket kriminaliteten i la Nucia til rundt halvparten! Idag har flere kommuner på Costa Blanca kopiert disse kameraene! Men da vi satte dem opp ble de sterkt kritisert over hele Spania fordi de var så dyre. Så vi, i la Nucia, har på mange områder drevet pionerarbeid! På disse årene har vi bygget ni grendehus med sosiale tjenester og et ungdomshus. De er alle i stadig bruk.

Jeg føler vel at la Nucia tilbyr mange tjenester til et stort område. Et eksempel er sportsentret: det har 4.800 medlemmer, men bare 1.900 kommer fra la Nucia. La Nucia er en servisby som tilbyr tjenestrer for hele området. Dette gir oss inntekter.

Sp. Dette trenings-sentret er ansett for å være det beste i delstaten Valencia. Er det fordi du er lege at du legger så stor vekt på sport og helse?
Sv. Min største interesse er helse og derfor fikk jeg bygget dette helsesentret la Nucia og vi har senere bygget et mindre helse¬senter ute i urbanisasjonen Pino la Garaita. Her i la Nucia jobber det ialt 76 personer i helsesektoren. Og nå har vi også fått et nytt helsesenter for spesialleger.

Min andre store interesse er sport. På ti år har vi her i pueblo´n bygget ut et sportsområde med alle fasiliteter på et sted. Nærmere 200 mål er dette området. An¬dre byer har naturligvis også svømmebad, sportshaller og fotballbaner, men vi har bygget opp en moderne sportsplass med alt på ett sted. Hit kommer fotballlag fra hele Spania for å trene. I disse dager er det rus¬siske fotballaget Spartak her for å trene og spille.

Sp. Hva er dine videre ambisjoner. Vil du ikke videre til Valencia eller Madrid?
Sv. Nei, mine ambisjoner er å fortsette som borgermester her. Jeg har hatt flere tilbud både i Alicante og i Valencia, men jeg har sagt nei. Jeg liker meg her og finner denne jobben givende. Å se hvordan pueblo´n vokser og at ting kommer borgerne til gode.

Sp. Hvordan ser du framtiden her i Spania?
Sv. Stadige innstramninger og høyere ar¬beidsløshet. De neste året tror jeg blir me¬get anstrengende for Spania. Jeg håper at situasjonen vil bedre seg noe i annen halv¬del av år 2013 og at flere arbeidsplasser vil kunne tilbys. Men jeg ser en situasjon med mye trøbbel framover. Det vil bli mange streiker og demonstrasjoner i alle sektorer. Dette er normalt, for når du har mistet jobben og ikke har mat i huset, da blir du sint.

Det er bare å håpe at borgerne forstår nødvendigheten av sparing og innstramming for at samfunnet skal kunne komme på beina igjen. Men jeg tror at vi til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen som, særlig EU, idag befinner seg i så vil vi om et par års tid komme på beina igjen.

Denne reportasjen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.