Oppussing trekkes fra på selvangivelsen

Arbeidsledigheten i Spania begynner nå å nærme seg 22%, bankene har forseglet pengebingene, og 9. mai i år sto landet i fare for å lide samme sjebne som Hellas. Folket krever tiltak fra regjeringen i en desperat situasjon.

Tekst: Vicente Germán Saval

Som følge av stadig heftigere krise i landet, har regjeringen iverksatt planer som skal bidra til å lette på den spanske økonomien og arbeidsledigheten i landet. Siden i fjor har man kunnet utgiftsføre byggeprosjekter i egen bolig.

I år tar regjeringen et kjempesteg i riktig retning, og vedtok 7. mai i år å øke satsene, slik at huseiere får utgiftsført et høyere beløp enn tidligere. Lovendringen omfatter også byggearbeider på feriebolig og leid bolig, og utelukker boliger som brukes i forretningsøyemed.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Endringen trer i kraft 1. august i år og gjelder frem til 31. desember 2012. Med dette ønsker regjeringen å få fart igjen i byggebransjen, som jo er veldig hardt rammet av krisen, samtidig som de oppfordrer folk til å begynne å bruke penger igjen.

Ønsker du mer informasjon om temaet, kan du kontakte en gestor som kan veilede deg om satser osv.

Endringene er som følger:
a. En økning i fradraget på selvangivelsen, også når det gjelder feriebolig og leid bolig. Unntak fra regelen er boliger som blir brukt i forretningsøyemed.
b. Utgiftsposten øker fra 10% til 20%
c.Beløpet økes fra 4000 euro til 6750 euro
Leave a Reply

Your email address will not be published.