Om Hellas forlater euro

Faren for en statsfinansiell gresk kollaps og ukontrollert utgang fra eurosonen har økt etter valget. Den 17. juni er det nytt valg i Hellas. Man kan saktens spørre seg om hva som skjer dersom landet tvinges ut av eurosonen?

Tekst: Tom Bjørnø

Den største trusselen for EU og de berørte landene, er at det kan oppstå en dominoeffekt som rammer Spania og Italia. Banksektoren er her det svake leddet. Vi ser jo allerede tegn til kapitalflukt, hvilket i seg selv er bekymringsfullt.

Dersom Hellas faktisk går ut av eurosamarbeidet og drakmen mister det meste av sin verdi, vil det ubønnhørlig gi signaler til bankkunder i andre risikoutsatte land om at deres innskudd også kan være i fare. Dermed vil de også kunne strømme til bankene for å ta ut pengene sine, og nye banker vil stå i fare for å kollapse.De samlede innskuddene i spanske og italienske banker er fallende, og dersom ikke dette “blodtapet” stanses, vil det få fatale følger.

Vanskelighetene for Bankiakonsernet har satt ny fart i bankkundenes økende tvil om sparepengenes sikkerhet. Dersom bankene kollapser, vil Den europeiske sentralbanken og andre EU-land måtte spytte inn enda flerfoldige milliarder euro i krisepakkene som allerede er gitt til Hellas, Irland, Portugal, og regningen for dette, bare for Tysklands vedkommende, vil kunne beløpe seg til nærmere tusen milliarder euro.

Med politisk kaos i Hellas og fornyet uro i Spania og Italia er faren økende for at hele eurosonen rives i stykker. Blir situasjonen ekstrem nok, forventes det imidlertid at politikerne vil gjøre det som er nødvendig. Med ekstrem menes statsrenter over 6,5-7,0 prosent. Det er ikke så langt unna nå. En euro er en euro, sier du, men bare inntil videre.

For hvis Hellas i neste måned får en ny regjering og et nytt parlament som ikke vil samarbeide med troikaen ( EU, Det internasjonale pengefondet og Den europeiske sentralbanken ESB), så er det slett ikke sikkert at en euro er en euro lenger. Fordi man ikke over natten kan erstatte euroseddelen med drakmersedler, er det mulig at disse eurosedlene i en periode blir drakmer. For man kan se hvilke sedler som er utstedt av den greske sentralbanken. Det står et y-stempel foran serienummeret.

Dette er imidlertid ingen enkel løsning, og vil kunne sette tilliten til hele euroregimet i fare. Problemet er hvordan man kan kvitte seg med y-sedlene utenfor Hellas. Det er mulig at man vil gi alle ikke-greske statsborgere som sitter på slike sedler, mulighet til å veksle dem inn i andre euro-sedler. Eller at man setter innvekslingsvinduet åpent fra en viss dato til en annen.

Men man risikerer opprør i mange land dersom en bokstavserie i sin helhet blir tatt ut og ugyldiggjort. For selv om de fleste greske eurosedlene finnes i Hellas, er det også en god del utenfor.Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.