Økonomi nyheter


PSOE kritiserer IVA-økning
Økningen i den spanske momsen, IVA fra 1. september vil føre til at den gjennomsnittlige familien må ut med 470 euro mer hvert år. Næringsmidler og transport vil være to av de sektorene som vil påvirke familienøkonomien mest . Forbrukerorganisasjonen OCU anbefaler folk om å sammenligne priser i de ulike butikkene og ikke bli lurt av villedende reklame. Lederen for sosialistpartiet, Alfredo Pérez Rubalcaba, har foreslått å skattelegge lotteriene i stedet for å sette opp IVA eller gjøre endringer i utdannings-eller kulturelle budsjetter. For vår del legger vi til at det var PSOE som sist hevet IVA fra 16 til 18 prosent. Rubalcaba sa at man ikke kan komme ut av krisen med en ikke utdannet ungdomsgenerasjon. Han insisterte også på en ekstra skatt på store formuer.


Strengere krav for trygd
Regjeringen har vedtatt at en arbeidsledig person må søke etter jobb i 30 dager før han kan søke om trygden på 400 euro som utbetales når den offisielle ledighetstrygden har gått ut. Dessuten må personen ha vært på listene over arbeidsledighetstrygd i minst 12 av de siste 18 månedene eller ha en forsørgelsesbyrde. Hvis personen bor sammen med sine foreldre eller besteforeldre vil de derimot ikke få støtte. Utbetalingen går opp til 450 euro for de som har forsørgeransvar for minst tre familiemedlemmer. Samtidig flykter arbeidsløse spanjoler til utlandet, blant annet til Norge. I første halvår i år gikk f.eks antall som fikk arbeidstillatelse i Mexico opp med 34,6% på 2011 på samme tid. Den meksikanske økonomien vokste med 4,3% i første kvartal av 2012.


De nye momsreglene
Presset fra EU på den spanske regjeringen om å øke inntektene er den direkte årsaken til at Rajoyregjeringen valgte å øke de indirekte skattene i form av IVA fra 18 til 21 prosent. Dette er trolig den mest upopulære skatt regjeringen kunne velge, fordi den rammer så skjevt og etter manges syn urettferdig.

Fra 1.september må man betale 21% ekstra til statskassen utover det varen egentlig koster. Den reduserte IVA på 8% vil da være 10%. Enda verre: For mange produkter som tidligere har hatt redusert moms, er dette slutt, som da betyr at de øker direkte fra 8 til 21%. Dette gjelder for eksempel billetter til teatre og kinoer, frisør tjenester, blomster og dekorasjon materialer, digital-TV og kunst. Når det gjelder fast eiendom og restaureringer vil momsendringene være gyldig fra 1. september 2012, 1. januar 2013 og januar 2014. Den reduserte skattesatsen på 4% for å kjøpe nybygg fases ut ved årsskiftet, , og vil være 10% fra 1. januar 2013. Mange mener dette ikke er den riktige medisinen for å få fart på boligsalget i Spania.

Kostnader for reparasjoner og rekonstruksjoner av eiendommer får en IVAS-sats på 10% fra 1 september 2012 i henhold til følgende restriksjoner: Kostnader for byggematerialer kan ikke være høyere enn 40% av de totale kostnadene. Fakturamottaker er en naturlig person (eller forening) og bruker eiendommen selv. Fullføring av bygningen må ha skjedd for minst to år siden. Hvis disse restriksjonene ikke er oppfylt, vil IVA være 21% fra 1. september også her. For reparasjoner og ombygginger som allerede har startet eller vil starte før 1 september 2012 vil IVA forbli 10% fram til slutten av 2013 (uavhengig av restriksjonene ovenfor) og fra 1 januar 2014 21%.Denne artikkelen har tidligere blitt publisert i Aktuelt Spania 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.