Økonomi nyheter


Dypere resesjon
BNP (Brutto Nasjonalprodukt) i Spania falt med 1 prosent i 2. kvartal sammenliknet med samme tid i fjor. Fallet fra 1. kvartal var på 0,4 prosent, og fallet fra 4 kvartal 2011 til 1 kvartal 2012 var på 0,3 prosent. Dermed faller Spania tilbake i en stadig dypere resesjon. Credit default swaps for Spania, som er premien obligasjonseiere er villig til å betale for å sikre seg mot tap som følge av mislighold og/eller kursfall, steg til ny rekord på 633 mandag 23. juli.

Sannsynligheten for mislighold økte, i følge CMA Datavision, til 42,6 prosent. Også det er ny rekord. Default swaps for Italia steg også med 25 basispunkter, til 551,25 med en sannsynlighet for mislighold på 38,41 prosent. Default swaps for Kypros steg med hele 75 basispunkter, til 1.369,32 med en sannsynlighet for mislighold på 69,56 prosent. Den økte usikkerheten rundt gjeldskrisen i Spania sendte renten til ny all-time high og Italia fulgte etter. 10-års renten steg over 3,5 prosent til ny all-time high på 7,538 prosent.


Finland sa ja
Den finske Nasjonalforsamlingen har godkjent EUs nødlån til de spanske bankene, til tross for kraftig kritikk fra opposisjonspartiene. I alt 109 representanter stemte ja til kriselånet, 79 stemte nei og 17 var ikke til stede ved avstemningen. Tidligere har Finlands statsminister Jyrki Katainen sagt at landet krever sikkerhet for lånene. Finansminister, Jutta Urpilainen, sa da han nektet å ta sin andel av nødlånet hvis ikke landet får en avtale om pantesikkerhet. Det er usikkert om Finland har fått denne sikkerheten.


Italia første?
Bank of America har gjennom bruk av en kost-nytte-analyse og spillteori regnet seg frem til hvilke land som har de største fordeler og ulemper ved å forlate valutaunionen. Det er strateger i Merrill Lynch i Bank of America som har rangert 11 av 17 eurosone-land. Studien baseres på hvor ryddig landene kunne gått ut av euroen, hvordan dette ville påvirket økonomisk vekst, konsekvenser for statsrenter og landenes balanseregnskap, skriver Bloomberg.

Strategene har videre regnet seg frem til en poengsum til hvert land, der de med lavest poeng har størst nytte av, eller om man vil, minst ubehag, ved å forlate euroen. Irland og Italia får 3.5 poeng, mens Hellas får 5.3. Tyskland får studiens høyeste poengsum med 8.5 poeng.Som eurosonens tredje største økonomi ville Italia hatt relativt større sjanse til å få en rydding utgang av valutaunionen sammenlignet med de andre landene.

Italia ville trolig tjent på økt konkurranseevne samtidig som de ville forbedret både den økonomiske veksten og balanseregnskapene. Tyskland anses som landet som enklest kunne forlate eurosonen, men har samtidig minst glede av å gjøre det.Ifølge studien ville en tysk euroutgang ført til høyere statsrenter, lavere vekst og et tap i balanseregnskapet. Østerrike, Finland og Belgia har også svært lave insentiver til å forlate euroen, mens Spania er landet som har mest å tape på å forlate samarbeidet.


Forbyr short, låner mer
Mandag 23. juli ble det klart at spanske børsmyndigheter, sammen med italienske, forbyr såkalt short-handel i tre måneder. Short-handel gir investorer mulighet til å sikre gevinst på fallende kurser. Samtidig er det klart at det hardt prøvede landet vil fortsette å holde auksjoner for statsobligasjoner i tiden som kommer.

Samtidig viser tallene at Spania lånte rekordstore beløp fra Den europeiske sentralbanken (ESB) i juni.Spanske banker lånte til sammen 356 milliarder euro. Det tilsvarer om lag 2.700 milliarder kroner, og beløpet er det høyeste Spania har lånt på én måned siden landet innførte euroen som elektronisk valuta i 1999. Måneden før lånte spanske banker 324,6 milliarder euro fra ESB, ifølge Reuters


Utsatte momsøkning
Forvirringen var stor da regjeringen bestemte seg for å øke IVA (den spanske momsen), fra generelle 18 til 21 prosent. Først skulle økningen gjennomføres straks, så kom det kontrabeskjed om at den første ville tre i kraft 1. september. Grunnen til utsettelsen, var og ikke skape priskaos midt i den travleste turistsesongen.

Det er flere dårlige nyheter. Finansminister Cristóbal Montoro, sa at skattefradraget for primærboligen din vil bli kansellert i 2013, og i tillegg vil IVA ved eiendomsoverdragelser øke fra 4 til 10 prosent. Han sa også at økningen i IVA-satsene, vil bli etterfulgt av en reduksjon av trygdepremien til Social Securidad med 1 prosent neste år, og ytterligere 1 prosent i 2014. Regjeringen har også bestemt at lotteriorganisasjonene skal finansiere 18 milliarder av regionenes finansieringsbehov. En tredjedel skal komme fra Loterías y Apuestas del Estado, og skal betales via fremtidige inntekter.


Krever tilbakebetaling
EU-domstolen har avsagt en dom der telefonselskapenes klage over kommunale skatt på mobilmaster har ført fram. EU mener at spanske kommuner ikke har rett til å kreve avgift av telefonsselskapene for å setter opp master. Denne avgiften har vært på 1,5 prosent av inntektene, og har vært i kraft siden 2008. Nå krever telefonselskapene pengene tilbake fra 1.600 spanske kommuner.Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.