Økonomi nyheter


Hakket over “søppelstatus”
Moodys har ytterligere redusert Spanias klassifisering. Denne gang med tre nivåer fra A3 til Baa3. Dette er et hakk fra “søppelstatus” og indikerer at det er stor fare for mislighold. Moodys grunngir reduksjonen med vanskene i økonomien og for Statens evne til å finansiere seg selv. Moodys indikerer også at Spania kan bli nødt til å be om en ytterligere redningspakke, og utelukker ikke at graderingen vil bli ytterligere redusert de nærmeste månedene.


Hvermansen får svi
Data fra Eurostat viser at BNP (Brutto Nasjonalprodukt) per hode i Spania nå er under gjennomsnittet for Europa, for første gang på 10 år. Siden 2007, som hadde et maksimum på 105 prosent, har det gått den gale veien, og ender nå under gjennomsnittet. Men de rikeste klarer seg godt. Antall rike personer i Spania er bare redusert med 2,6 prosent siden krisen begynte. Begrepet “rik” brukes dersom du har verdier over en million amerikanske dollar. I Spania er det for øyeblikket rundt 137.300 slike.


Verdens største banker nedgradert
Det internasjonale kredittvurderingsbyrået Moody’s nedgraderer kredittverdigheten til 15 av verdens største banker, blant dem franske BNP Paribas, Deutsche Bank og Bank of America.Moodys nedgraderer også storbankene Crédit Agricole, Société Générale, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, UBS, Royal Bank of Scotland og Royal Bank of Canada.Credit Suisse nedgraderes med hele tre hakk, ti banker nedgraderes to hakk, mens fire får sin kredittverdighet nedgradert med ett hakk.

Den massive nedgraderingen er en følge av mindre lønnsomhet i den globale finanssektoren, strengere reguleringer og nervøse investorer. Holdingselskapene til flere av storbankene er også å finne på Moody’s liste over dem som nå blir nedgradert som følge av høy eksponering for risiko i urolige finanstider. Nedgraderingen treffer blant annet fem av de seks største i USA, deriblant Morgan Stanley, som nylig har forsøkt å overtale ratingbyrået til å ikke nedgradere storbanken med tre hakk. Den ble nedgradert med to, skriver Wall Street Journal.Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.