Økonomi nyheter


OK for Sabadells Cam-kjøp
EU-kommisjonen har konkludert med at den spanske regjeringens garanti for CAM-bankens salg til Banco Sabadell var i tråd med EUs statsstøtteregler. Kommisjonen sier at «dype restruktureringer forutsetter å sikre langsiktig levedyktighet uten videre støtte fra staten, og uten unødige konkurransevridninger. Før salget trer i kraft, vil CAM avbryte en 3-milliarder euro redningspakke gjennom bankrestruktureringfondet (FROB), som ikke påvirker den innledende 2.8 milliarder euro kapitaltilførsel for å møte regulatoriske krav. Prosessen vil kreve nedleggelse av 450 filialer og berøre 2200 ansatte. 40% i Valencia, resten i Murcia og Balearene innen utgangen av neste år.


Nervøse Bankiakunder
Bankias kollaps og etterfølgende delnasjonalisering har ført til at tusenvis av kunder er bekymret for pengene sine. Mange av dem har allerede sikret seg og tatt pengene ut. Myndighetene gjør det de kan for å berolige bankkundene. Til og med opposisjonslederen Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) har sagt at folk kan slappe av. Har du pengene på en sparekonto er du sikret opp til 100.000 euro for hver konto gjennom sikringsfondet FGD. (Fondo de Garantia). Dette gjelder dog ikke på investeringskontoer. Fondet har i dag mer enn 2 milliarder euro som skal dekke kundenes tap dersom en bank går konkurs. Men problemet oppstår dersom flere banker går konkurs samtidig, hvilket flere og flere frykter kan skje. Da er ikke 2 milliarder euro all verden.


USA-gjeld til himmels
I år 2037 vil den amerikanske gjelden nærme seg 200 prosent av BNP. Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor, som er et partipolitisk uavhengig organ, forutsetter disse prognosene at dagens skattesatser ligger fast og at de offentlige ytelsene ikke reduseres. USAs økonomi ventes å komme under økende press de neste tiårene, når landet rammes av en eldrebølge. En stadig større andel av befolkningen vil komme opp i alderen der de trenger stadig mer syketrygd og andre offentlige ytelser.


Uendret eurorente
Rådet i Den europeiske sentralbanken (ESB) besluttet på sitt møte onsdag 6. juni at de holder sine viktigste styringsrenter uendret. Dette var som forventet på forhånd. 49 av 60 økonomer spurt av Bloomberg News på forhånd, ventet at renten skulle forbli uendret. Det var ti økonomer som ventet et kutt på 0,25 prosentpoeng og én som ventet et kutt på 0,5 prosentpoeng.


Nedgraderer tyske banker
Kredittvurderingsbyrået Moody’s herjer med banknæringen igjen. Denne gangen går det ut over tyske og østerrikske banker. Blant dem som blir nedgradert av byrået er Tysklands nest største bank, Commerzbank AG. Storbanken nedgraderes ett hakk til A3. Ytterligere seks banker i landet blir nedgradert av Moody’s. I Østerrike blir tre banker kuttet av byrået – UniCredit Bank Austria, Erste Group Bank og Raiffeisen Bank. Alle blir senket til en A3-vurdering fra tidligere A2.


Forbereder seg på drakmer
Fredag 1. juni dukket plutselig greske drakmer «etter euroen» opp i valutasystemet til Bloomberg. Bare dager etter testet den britiske storbanken HSBC drakme-sedler i flere minibanker i Aten. HSBC har testet minibanker i Hellas for å se om de vil klare en gjeninnføring av drakmer hvis landet skulle velge å gå ut av eurosamarbeidet. Storbanken sjekket om minibankene er i stand til å takle sedler i forskjellige størrelser og tekstur. Det bekrefter banken selv. – Som alle banker har vi jobbet med reguleringsmyndighetene for å gjøre forberedende arbeid ved flere nivåer i tilfelle en statskonkurs, en exit fra euroen eller andre muligheter, sa en talsmann for HSBC ifølge “This is money”Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.