Økonomi

Jakter skatteeuro
Skatteinspektører i Alicante sier de har avdekket skatteunndragelser av kapitalgevinster (plusvalía) for mer enn 1,5 millioner euro. Inspektørene sier svindel innkluderer salg og kjøp av eiendom utført i løpet av 2012. Skatterådgiver Juan Seva i Alicante sa at med et stort bortfall av inntekter på grunn av kollapsen i byggebransjen, har kommunestyret bedt skatteinspektører om å se nærmere på alle eiendomssalg og overføring av arv, for å oppdage eventuelle misligheter og straffeforfølge de som begår dem. Han la til at i tilfelle av salg av eiendommer, er notarius pålagt ved lov å informere skattemyndighetene om alle transaksjoner og verdien på disse.Etter gjeldende lovgivning har en person som selger en eiendom en måned fra datoen for salget til å betale skatt av salgsgevinster. Når det gjelder arv er fristen seks måneder.

Bekymret turistsektor
Endelige tall fra turistnæringen for 2012, viser at hoteller som hovedsaklig jobber med britiske og andre europeiske kunder, klarer seg brukbart, men prognosene ved inngangen til 2013 er dystre. Reservasjonene for januar og februar er under 50 prosent, og dermed ser hotellnæringen den samme usikkerheten som ved inngangen til 2012. Bedre blir det ikke av at myndighetene kutter drastisk i markedsføringen av Spania som turistreisemål, og det betyr at hotellnæringen blir enda mer avhengig av det utenlandske markedet for å klare seg. Det britiske markedet er klart det største for spanske hoteller, men fremvoksende markeder i Russland og Skandinavia hjelper også. De må imidlertid øke kraftig for å fange opp nedgangen i det spanske hjemmemarkedet.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Stadig flere søreuropeere til Norge
Arbeidsinnvandringen til Norge fra Sør-Europa øker. Det var dobbelt så mange personer fra Spania og Hellas som søkte om skattekort i Norge i fjor enn året før. Tall fra Skatteetaten viser at det var stor pågang også fra Italia og Portugal. I alt fikk 4.231 personer fra Hellas, Spania, Portugal og Italia skattekort i Norge for første gang, melder Klassekampen. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik er overrasket over at arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa ikke har vært større fram til nå. Han mener den økonomiske situasjonen og stadig økende lønnsforskjeller mellom Norge og Sør-Europa skulle tilsi et høyere tall. Han mener en masseinnvandring til Norge fra Sør-Europa først og fremst kommer an på
hvordan eurokrisen sprer seg.
– Vi ser at arbeidsinnvandringen til Norge har tatt seg sterkt opp etter finanskrisen, og at Norge blir en magnet, som et av få land med vekst i arbeidsplasser og lønn. Danmark er for eksempel i en helt annen situasjon enn oss, og det gjør Norge mer attraktivt, sier Dølvik.

Vil delprivatisere AENA
Den spanske regjeringen ønsker private investorer inn i den spanske flyplassoperatøren AENA. AENA har bygget seg opp en gjeld på 14 milliarder euro og har ansvaret for 47 flyplasser i Spania og 26 i utlandet. I oktober kunngjorde AENA frivillige oppsigelser som påvirker opptil 1600 av 15.000 ansatte Totalt har Spania 49 kommersielle flyplasser for internasjonale flyreiser, de fleste av alle land i Europa. Noen av dem har bare en håndfull av flyreiser døgnet, og noen, som Badajoz i vest eller Huesca i nord håndtere ingen kommersielle fly i det hele tatt. Det er med andre ord en tungrodd organisasjon som trenger nyinvesteringer for å komme videre. Før den sosialistiske regjeringen takket for seg høsten 2011, hadde den lagt fram planer om å privatisere flyplassene i Madrid (Barajas) og Barcelona (El Prat). Disse planene ble skrotet av PP-regjeringen, som heller vil privatisere selve motoren i det spanske flyplassystemet.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania nr. 1 2013Leave a Reply

Your email address will not be published.