Økning i turismen i ferbuar i Murcia

Kultur- og turistrådet i Murcia, Pedro Alberto Cruz, meddelte nylig at Murcia hadde en økning i hotellbesøk i februar på 5% sett mot januar. Regionen mottok 4.000 besøkende enn i januar.

Tekst: Bente Puig

Resten av landet opplevde i februar en nedgang på 0,2%. Det er spesielt balnearene som opplevde størst økning med 7-8%, samt Cartagena og Mazarrón. Resten av regionen lå jevnt på dette samme nivået som før.

Mye av årsaken til økningen skyldes økt aktivitet ved fl yplassen San Javier, som nå har 25% fl ere utenlandske passasjerer og en økning på 10% på spanske passasjerer. Cruz mener at de siste måneders arbeide i turistsektoren nå gir avkastning, men tør ikke å spå påsken og regionens vårfest.

– Det er vanskelig å spå på forhånd fordi mange bestiller billettene på internett dagen i forveien, men hvis været blir bra så tror jeg at vi får flere besøkende enn i fjor.


Leave a Reply

Your email address will not be published.