Økende antall sosialklienter i Spania


Tekst: Bente Puig

Antallet som trenger sosialhjelp har fordoblet seg siden 2008, og det er spesielt arbeidsledige med inntekt under 481 euro, og som ikke lenger har rett til dagpenger, som tyr til sosialhjelp.

Siden krisen startet i 2008 har antallet steget fra 646 186 til dagens 1 338 636 sosialmottakere. Denne sosialhjelpen er på 426 euro per måned og stiller visse kriterier til søkeren som blant annet må dokumentere at han har familie å forsørge og at han er over 45 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.