Odd Fellow-gruppen Costa Blanca

Vi er alltid interessert i å informere om hva som rører seg i det norske samfunnet på Costa Blanca. Her har det spiret og grodd de siste årene, og mange foreninger og lag har sett dagens lys.

Denne gangen presenterer vi Odd Fellow. Denne gruppen ble etablert på Costa Blanca så tidlig som i 1997 som Odd Fellow Foreningen Costa Blanca, og var underlagt “Den Norske Storloge”, som godkjente foreningens møteagenda, statutter og emblem. Man feirer med andre ord 15-års jubileum i år, og festmiddagen går av stabelen 13. oktober.

I 2003, ble “forening” skiftet ut med “gruppe”, og samtidig ble gruppen underlagt dansk jurisdiksjon, da den danske Storlogen fikk ansvaret for Odd Fellows virksomhet i Spania. Gruppens formål er å samle nordiske Odd Fellow-medlemmer, “søstre og brødre”, som oppholder seg på Costa Blanca for kortere eller lengre tid, til samvær i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Odd Fellow Ordenen er konfesjonsuavhengig (ikke bundet opp i noen spesiell religion) og man må vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. Det er også normalt en nedre aldersgrense; i Norge 21 år. Mange av de oppgaver som Ordenen gjennom dette påbud påtok seg, er nå overtatt av samfunnet. Men selv den moderne velferdsstat overkommer ikke alt. Ordenen utøver således en betydelig humanitær innsats, både sentralt og lokalt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs. omsette Ordenens etikk i praktisk handling.

Møtene blir holdt på Kirkesenteret i Albir, fire møter på våren og fire på høsten. I tillegg er det en kirkesøndag i Minnekirken i løpet av året. På selve møtet har bare medlemmer adgang, mens ikkemedlemmer kan delta på ettermøtene, hvor man kan få enkel servering, og gjerne et kåseri, foredrag eller annen form for underholdning. På enkelte møter er det også utlodning, der inntektene for tiden går til Emaus barnehjem i Altea og Polop. Til sistnevnte har man blant annet kjøpt inn et nytt TV.

Lederen for Odd Fellow Gruppen Costa Blanca, Trygve Romsloe har hatt sitt verv de siste 7 årene. Nå er det slik at man ikke kan melde seg inn i gruppen på Costa Blanca uten først å være medlem i Skandinavia. Bare i Norge har ordenen 23.300 medlemmer og det burde bety at det befinner seg en del medlemmer her som ikke deltar i Costa Blancagruppen.

Fakta: Odd Fellow Ordenen (The Independent Order Of Odd Fellows – I.O.O.F.), ble stiftet 26. april 1819 i Baltimore i USA og er en verdensomspennende sammenslutning av mennesker som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Det finnes ikke noen sikker oversikt over Ordenens opprinnelse, og det er delte meninger om hva navnet Odd Fellow betyr. Med utgangspunkt i språkhistorien er det mye som tyder på at navnet er utledet av Oath Fellows – edsvorne brødre.

Det er nemlig fremdeles slik at medlemmene i Ordenen må avlegge bestemte og avgjørende løfter. Ordenen har sitt utspring i England, hvor det eksisterte Odd Fellow sammenslutninger på 1600-tallet. Formålet var allerede den gang basert på nestekjærlighet, omsorg og vennskap. Den Ordensgren Odd Fellow Ordenen i Norge tilhører ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ av en engelsk utvandret Odd Fellow bror – smeden Thomas Wildey. Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekkainstitusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen.

Initiativet til opprettelsen av Rebekkainstitusjonen ble tatt i 1851 av en meget fremsynt amerikansk bror, senere visepresident i USA, Schuyler Colfax. Søstrene er på samme måte som brødrene sammensluttet i lokale, separate loger. Logene arbeider hver for seg, men er basert på samme formål, motto, lover og forskrifter.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.