Nytt norsk barnehagetilbud på Costa Blanca

Når skolene starter igjen til høsten, åpner samtidig Costa Blanca Barnehage dørene. Bak prosjektet står Toril Rypdal og Wenche Hartweg Kaspersen. Rypdal, utdannet førskole-lærer fra Norge, har jobbet som pedagogisk leder i 10 år. Hun har lenge lekt med tanken om å starte norsk barnehage på Costa Blanca. Da hun møtte Kaspersen, som er utdannet vernepleier og har mange års erfaring fra både helseinstitusjoner og barnehage, ble drømmen endelig virkelighet.

Tekst: Tom Bjørnø Foto: Marianne Hoelstad

De to driftige damene ønsker å gi barn mellom 1- 6 år et alternativ til spansk barnehage og skole. Vi vil være en tospråklig barnehage med tilbud både til norske og spanske barn, og vi legger derfor like stor vekt på læring av den spanske kulturen og språket som det norske, sier Rypdal, og legger til at kulturutveksling derfor vil være en viktig del av hverdagen i barnehagen gjennom spanske og norske sanger, rim og regler.

Sosial kompetanse og språk er to områder som vi vil ha ekstra fokus på i vår barnehage, forteller Kaspersen. – Sosialt samspill og språk er to veldig viktige og grunnleggende ferdigheter som man ofte tar for gitt at barnet skal tilegne seg selv. Men med ekstra fokus og tilrettelegging kan denne prosessen bli lettere for barnet. Vi vet at barns omgang med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og språkutvikling, noe som gjør nettopp barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring, etablering av vennskap og tilegning av språk, sier Kaspersen.

Videre vil de ta med seg det beste både fra den spanske og den norske barnehagetradisjonen. Og stikkord som utelek, tur, motorisk utfordring, lek, læring, glede, annerkjennelse og omsorg vil være viktig. Den nye barnehagen skal bli en barnehage der det er rom og plass til alle, et sted der alle får oppleve mestring og det å lykkes.

Starter norsk barnehage på Costa BlancaI Norge er det nå mye fokus på sunn mat i barnehagen, noe denne barnehagen vil følge opp. Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen, og dette utgjør en stor del av det totale kostholdet. – Vi vil servere smøremåltid med grovbrød og variert utvalg av pålegg, frukt og vann.

Vi skal bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan de kan ta vare på egen helse, og vi vil at barn skal utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige, sier de to. Barnehagen med beliggenhet i Alfaz del Pi, vil gi barna utfordringer tilpasset deres alder og funksjonsnivå. Barna som kommer til oss skal føle at de blir tatt godt vare på. De skal til det fulle få benytte seg av og ta del i de muligheter vi har her på Costa Blanca,

For mer info, se www.costablancabarnehage.com (eller finn dem på Facebook).

7 thoughts on “Nytt norsk barnehagetilbud på Costa Blanca

Leave a Reply

Your email address will not be published.