Nyheter fra Spania

Frykter kutt i beredskapen
Myndighetene i Benidorm og andre steder i Marina Baixa frykter for den medisinske beredskapen etter at regionsmyndighetene i Valencia har besluttet å kutte aktiviteten, hovedaklig i akuttmottakene. Beslutningen til PP-regjeringen vil få nødetatene i Benidorm til å kollapse i sommer, hevder sosialistpartiet PSOE. Det er normalt to vaktlag i Benidorm, dette blir kuttet til en, og i tillegg er det et i Altea. Disse skal dekke Marina Baixa. Det fryktes også at aktiviteten på akuttmottaket ved sykehuset Hospital Marina Baixa vil bli kraftig redusert, spesielt på natten.


Ønsker flere frivillige
Røde Kors i Spania, “Cruz Roja” ønsker seg flere frivillige. Dette skyldes krisen der Cruz Roja sier at mer enn 2 millioner mennekser er i en situasjon der de trenger hjelp. Ytterligere 300.000 mennesker har kommet på denne listen den siste tiden. Økningen fra 2010 er på hele 20 prosent. Cruz Roja deler ut mat, klær, hygieneartikler samt gir folk akutt økonomisk hjelp. Sjefen for organisasjonen, Carlos Capataz, sier flere frivillige trengs for å møte den stadig vanskeligere situasjonen. Han sier de frivillige utfører et viktig arbeide og fremstår som gode eksempler for andre.


Dyrere i Madrid
Samtidig som folks inntekter reduseres, øker utgiftene for mange. I Madrid for eksempel, fører kutt i offentlig sektor til at mange kontorer og funksjoner legges ned. Regionspresidenten i Madrid, Esperanza Aguirre, har annonsert innsparinger i offentlig sektor forover en milliard euro. Blant annet vil flere helsetjenester koste penger. Det gjelder blant kjønnskifteoperasjoner. Pleietjenester vil øke i pris, og pensjonistene må regne med å betale 30 prosent av inntekten dersom de er på daghjem. Mistet helsekort vil koste 10 euro
å erstatte. Bomavgiftene på motorveiene vil øke, det samme vil ITV-kontrollen av kjøretøy.


PP-veto mot Bankiahøring
Partido Popular (PP) har lagt ned veto mot at sjefene i bankkonsernet Bankia skal måtte forklare seg i Cortes i en åpen høring. Dette blir kraftig kritisert av opposisjonen. De mener lederen for banken, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, bør forklare krisen i Bankia for de folkevalgte før staten går inn med 23 milliarder euro i krisehjelp.

Statsminister Mariano Rajoy forsvarer vetoet med at dette er et “komplisert øyeblikk” for Spania. Beslutningen ble tatt bak lukkede dører i Cortes, og etter møtet, gjorde PSOE det klart, at de ikke ønsket flere møter bak lukkede dører. PSOE ønsker åpne høringer omkring situasjonen i Bankia. Vetoet fra PP innebærer at det ikke vil bli satt i gang noen etterforskning av de ansvarlige i Bankia i denne omgang. En representant for venstrepartiet CiU, sat at PPs veto var useriøst, tilslørende og usammenhengende.Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.