Nyheter fra Spania

Villajoyosa – 10 år uten investeringer
Oposisjonspartiet PSOE i Villajoyosa mener at kommunen ikke kan gjøre noen form for investeringer de neste ti årene. Utsagnet er basert på dagens økonomiske situasjon med 30 millioner i gjeld, en sum som nesten tilsvarer de årlige driftomkostningene ved rådhuset. Per 2012 er driftomkostningene 34 millioner. PSOE mener rådhuset er så og si «lammet» frem til 2022. PP-regjeringen på sin side firsikrer at den sittende regjering gjør en god jobb og at regnskapet ikke ser så mørkt ut som oposisjonen vil ha det til.

Tekst: Bente Puig

– Vi kan ikke på ett år sanere ubalansen fra flere år tilbake. Hvem klarer å rette opp en ubalanse på 23 millioner på ett år?, uttaler ordfører Jaime Lloret. De siste to årene har det vært lite penger inn i kommunekassen, men den sittende regjeringen er optimistiske og tror at de neste årene vil bli bedre. – I budsjettet for neste år har vi tatt utgangspunkt i tallene fra 2008 til 2010 og lagt til men i løpet av ti år kan alt snu. Vi forventer høyere inntekt og aktivisering av økonomien, sier Lloret og innrømmer at kommunen er avhengig av at de oppnår de budsjetterte tallene. Han understreket også at kommunen i 2015 vil ha innfridd alle lån og kreditter, bortsett fra et statlig lån på 13,1 millioner, noe som gjør den økonomiske situasjonen enklere. Det statlige lånet ble innvilget slik at kommunen kunne betale leverandørgjeld. Med dette lånet har kommunen sanert 80% av leverandørgjelden.

I tillegg er det fire andre statlige kreditter som skal innfris innen 2015, ett på 4 millioner, ett på 1,8 millioner og to fra tidligere rgjeringsperioder av mindre beløp. Fortsatt har kommunen 1 million i leverandørgjeld for 2012. Talsmann for PSOE, Gaspar Lloret, mener at all utestående bankgjeld og statlig gjeld innebærer årlige 700 000 euro bare i renter frem til 2022, eller til sammen 7-8 millioner euro. PP mener rentene utgjør 5-6 millioner. For øyeblikket vil alle prosjekterte investeringer i forbindelse med parker, veier osv. legges på is inntil økonomien tilsier det forsvarlig å fortsette.


“2013 blir bedre enn 2012”
Statsminister Mariano Rajoy hevdet nylig at han øynet positive tendenser i spansk økonomi, og at de stramme reformene begynner å gi frukt. I samme forbindelse uttalte han at 2013 ville bli bedre enn 2012, og at 2014 vil gi økonomisk vekst. Regjeringens utsikter for 2013 er en resesjon på 0,5%, men en vekst i BNP på 1,2%. Statsministeren understreker at resultatene av arbeidsreformen vil ta sin tid, men at det allerede er lysere utsikter på arbeidsmarkedet.

Det siste trimesteret har 65 000 personer registrert seg som selvstendig næringsdrivende. – Dette er viktig fordi denne type mennesker med pågangsmot skaper rikdom, velvære og arbeid, uttalte Rajoy. Mange mister sine arbeidsplasser, men fl ere arbeidsplasser velger suspensjon istedetfor masseoppsigelser. Arbeidsledigheten fortsetter dog å øke, og bare i oktober mistet 128 242 mennesker sitt arbeid. Antallet arbeidsledige er nå 4,83 millioner mennesker i arbeidsfør alder


Nedgang i kriminaliteten
Ifølge tall fra innenriksdepartementet har kriminaliteten generelt i Spania gått ned 1,6%, mens voldelige boliginnbrudd har økt med 24,5% siden januar i år. Frem til september er det registrert 92 930 voldelig boliginnbrudd. I same periode i fjor var tallet 74 639. Voldskriminaliteten generelt har økt med 7,2%. De regionene som har registrert størst nedgang i kriminaliteten er Aragón (-7,7%), Melilla (-4,7 %), Andalucía (-3,9 %), Valencia (-3,6 %) og Extremadura (-2,9 %). Innenriksdepartementet er fornøyd med nedgangen som mener det er en konsekvens av politiets styrkede bekjempelse av kriminalitet. De regionene som derimot har registrert en økning i kriminaliteten er Ceuta (13,9 %), Navarra (4,0 %), Cantabria (3,2 %), Baskerland (2,3 %) og Rioja (1,6 %).


Bedre engelsk-kunnskaper
Til tross for generelt dårlige engelskkunnskaper har en internasjonal rapport rykket Spania opp seks plasser de siste to årene. Det er EF Education First som står bak den årlige rapporten EF EPI English Proficiency Index, en liste som rangerer engelsk-nivået blant voksne verden over. En og en halv million mennesker fra 54 land deltok på studien, og måtte gjennom tre eksamener som omfattet gramatikk, ord, lektyre og uttale. I følge EF EPI English Proficiency Index ligger Spania på en 18. plass med et gjennomsnitts poengtall på 55,89.

Innenfor Europa ligger Spania på en 14. plass foran Portugal, Frankrike, Italia og Russland. Hvis vi sammenligner hovedsteder i Europa har Madrid aller lavest poengtall, men leder an foran andre byer i Spania. Det er også store forskjeller mellom kjønnene. Mens spanske menn oppnår 56,16 poeng, oppnår kvinnene 55,69. I resten av Europa er det stikk motsatt, hvor kvinnene ligger 1,3 poeng over mennene.

Baskerne er de som snakker aller best engelsk i Spania, og ligger 2 poeng over landsgjennomsnittet (57,90) etterfulgt av Navarra (56,85), Galicia (56,45) og Madrid (56,39). Nederst på listen finner vi Castilla La Mancha (51,66), Murcia (50,57) og Extremadura (45,13). Nord-Europa topper verdenslisten. Sverige leder med 68,91 poeng foran Danmark (67,96), Nederland (66,32), Finland (64,37) og Norge (63,22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.