Nyheter fra Spania


Tekst: Bente Puig

Trykkerimuseum i Torrevieja
Utstillingen «La Imprenta de Torrevieja» (Torreviejas trykkeri) inneholder 10 000 objekter relatert til trykkeribransjen. Her kan ses de aller første trykkerimaskinene fra 1888 og de første moderne digitale trykkemaskinene. Utstillingen holdes i Calle Bazán 53, og er åpen hver tirsdag fra 10.30 til 13.30 og 17.00 til 19.00


Arbeidsledige rydder skogen
Totalt 450 innbyggere i Cortes de Pallás og Andilla i Valencia har blitt engasjert av delstatsregjeringen til å rydde opp etter skogbrannens herjinger i sommer. De skal holde på frem til mai med arbeidet. Dette er første fase av gjennoppbygningsarbeidet av skogområdene som delstatsregjeringen og regjeringen i Madrid bruker 4 millioner på. Forruten opprydning består arbeidet av behandling av biomasse, oppsetting av tregjerder for å unngå jord-erosjon, fjerning av trær som utgjør en risiko for trafikken langs veier og jernbanespor. I statsbudsjetter for 2013 har regjeringen avsatt 104 millioner euro, 23% mer enn i 2012, i kampen mot skogbrann.


Vanskeligere å starte firma i Spania enn i Afghanistan
På World Bank sin rangering av 185 land, kommer Spania på en 136. plass over rutiner og system for å starte fi rma. De som kommer høyest opp har enklest system for å starte og drive firma. Spania ligger etter Albania (62) og Zambia (74), Afghanistan (28), Senegal (102), Marokko (56) og Mali (118). Undersøkelsen viser at for å starte et firma i Spania trengs 10 operasjoner, og det trengs 28 dager for å få det gjennomført. Singapor ligger på førsteplass etterfulgt av Hong
Kong, New Zealand, USA og Danmark. Norge ligger på en sjetteplass foran England, Sør-Korea og Georgia, og Australia på en tiendeplass. Sentral-Afrika ligger på bunn etter Chad (184), Kongo (183) og Eritrea (182).


Bøter for laserstråling mot piloter
Ved flyplassen Prat i Barcelona har det kommet inn 77 anmeldelser fra piloter som har blitt forstyrret av laserstråler fra lyskastere under landing. Laserstrålene skal komme fra strandområdet ved Prat. Nå er det innført sanksjoner på 1500 til 3000 euro for denne ugjerningen som kan få fatale følger. De samme ugjerningene finner sted i Málaga og Valencia. I USA er det innført fengselsstraff for slik adferd.


Seksuell lavalder skal økes
Den seksuelle lavalderen er svært forskjellig rundt om i verden. Noen land har overraskende lav aldersgrense som for eksempel Spania, hvor den seksuelle lavalderen er 13 år (samme som i Nigeria og Sør-Korea.) I Norge er lavalderen 16 år, mens i Danmark og Sverige er 15. Den aller laveste grensen finner vi i Vatikanet med 12 år. Blant de høyeste i verden er Thailand med 18 år. Den lave grensen i Spania skaper debatt etter at en 39 år gammel mann i Albacete (Castilla la Mancha) skjøt ned og drepte sin kjæreste på 13 år for to uker siden. Regjeringen vil nå øke den seksuelle lavalderen i Spania.


Naboer raser over ulovlig chiringuito i Albir
Innbyggerne i Albir har siden 2005 bedt kystvesenet Servicio Provincial de Costas om riving av den store chiringuitoen som er ulovlig oppført på en privat tomt langs strandpromenaden. Chirignguitoen ødelegger utsikten for boligblokkene bak. I tillegg til å være ulovlig, har eieren nå begynt arbeider inne i chiriginguitoen uten at noen bryter inn. Plan- og bygningsjefen i Alfaz del Pi kommune, Vicente Solér, uttaler at eieren søkte om å få bytte dører og vinduer 2. oktober. Etter å ha studert søknaden, ba kommunen om ytterligere dokumentasjon før eventuelle arbeider kunne settes i gang. Kommunen har nå sendt saken over til kystvesenet for behandling. 6. november har affekterte naboer møte med nevnte organ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.