Nyheter fra Spania

Tekst: Bente Puig

Spania er ikke lenger den gyldne drøm for syd-amerikanerne
Spania, sammen med USA, har alltid vært drømmen om det forgjettede land for syd-amerikanere. Men nå søker disse til andre land som Chile og Brasil grunnet den økonomiske uroen i Europa og USA. Mange vender også tilbake til sine hjemland av samme grunn. Hele 1,2 millioner immigranter har forlatt Spania og reist tilbake til sine hjemland. Argentina og Venezuela har siden 1990-tallet vært attraktive land for arbeidssøkende, men stafettpinnen har gått videre til Chile og Brasil som har en stabil økonomi. Syd-Amerika kom seg ut av krisen i 2009 takket være den høye verdien av basisvarer de eksporterer til blant annet Kina. Det har blitt enklere å få visum og arbeidstillatelse i Syd-Amerikanske land. I land som Ecuador gis kreditter og økonomisk hjelp til nystarting av firmaer, da de ser at mange har vært så lenge utenlands at når de kommer tilbake til sine hjemland trenger de hjelp til å komme ut i arbeidslivet.


Økning i boligsalget i august
Boligsalget i august opplevde en økning på 3% sett mot samme måned i fjor. Det ble gjennomført 27 708 operasjoner, hvorav 49,8% var brukte boliger og 50,2% nye boliger. Dette viser tall fra statistisk sentralbyrå. Årsaken til økningen skal være frykt for momsøkningen i september. De som var på boligjakt skyndte seg å kjøpe før 1. september for å unngå momsøkningen fra 4 til 10%. I årets åtte første måneder gikk boligsalget ned med totalt 16,3%. EU-kommisjonen mener momsøkningen ikke er tilstrekkelig og strider mot EUs strategi.


Slutt med telefonforbud på Boeing-flyBoeing har forbedret dekningen ved sine fly. Nå kan passasjerene bruke mobiltelefonen og koble seg til Wi-Fi uten problem. Dette vil i første omgang gjelde de nye Boeing 747-8 og 777 som skal være ferdig ved utgangen av 2013. Inflight Entertainment (IFE) er dermed et nytt begrep. Selskapet studerer også muligheten for å tilby IFE i Boeing 737 i nærmeste fremtid, da denne typen fly allerede har nødvendig kabelsystem tilgjengelig. – Passasjerene ønsker å benytte reisetiden til å sjekke mail og jobbe på internett. Vi samarbeider med flere leverandører av nettsystemer for våre fly, sier kilder ved Boeing. De som nå jobber med å utvikle et godt system for Boeing er Panasonic Global Communication Suite og Thales TopConnect. Systemet Wireless Media Streaming skal være tilgjengelig i alle nye Boeing-fly i 2014.


Arbeidsledigheten øker uten stans
Arbeidsledigheten i Spania øker for hver måned som går. I september mistet ytterligere 79 645 personer sitt arbeide, en økning på 1,72% mot måneden før. Alt i alt er 4 705 279 personer uten arbeid i Spania, eller 25,1% som er den høyeste ledigheten i hele EU. Gjennomsnittlig arbeidsledighet i EU er 11,4%. I september ble det også målt en nedgang i antall næringsdrivende. Hele 5231 næringsdrivende meldte seg ut av trygdesystemet Seguridad Social, en nedgang på 0,17%. Alt i alt er 3 044 854 næringsdrivende registrert i seguridad social. For 2012 er det budsjettert med 28 800 millioner euro til arbeidsledighetstrygd. Det er kun tre måneder igjen av året, og man har allerede brukt 24 000 millioner av de budsjetterte 28 800. Til tross for dette er kvoten for neste år redusert med 6,3%. Eksperter spår en vanskelig fremtid.


Rimeligere strøm og gass
1. oktober gikk strømprisene ned 2,29%. Gassflasken ble 4,6% rimeligere. Nedgangen skal gjelde frem til januar 2013, heter det i bulletinen fra industri- og energidepartementet i slutten av september. Hva gassflaskene gjelder (propan og butan) er det første gang siden 2009 at prisene settes ned. Ved forrige justering av strømprisen, økte strømmen med 3,95% i perioden juli til september. Samtidig økte gassflaskeprisen med 5,92% til 16,45 euro per flaske, og naturgass med 2,26%.


Rekordmange sa opp sitt bredbånd
Bredbåndet i Spania mistet 8775 abonnenter i juli, noe som er historisk stort tap av bredbåndabonnenter. Årsaken skal være Telefonicas store tap av abonnenter og selskaper som tilbyr kabelnett. De mistet 20 378 ADSL abonnenter og 8359 telefonabonnenter. Totalt kuttet 290 000 husstander ut sin fasttelefon i perioden januar til juli. Ved utgangen av juli fantes det 19,13 millioner fasttelefonabonnement i Spania. På samme tidspunkt var det totalt 11,3 millioner bredbåndsabonnenter i Spania, 3,6% fler enn i samme periode i fjor. Stadig flere mobilabonnementer blir opprettet. I juli ble det registrert en økning i mobilabonnementer etter fem måneder med nedgang. Hele 28 651 nytegninger ble gjort, først og fremst hos Yoigo og Orange. Alt i alt var det ved utgangen av juli 54,67 millioner mobilabonnementer i vigør i Spania, 1,6% færre enn i fjor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.