Nyheter fra Spania

Tekst: Bente Puig

Benidorm satser på russisk turisme
Turistforeningen i Benidorm satser på russisk turisme når de nå utarbeider promosjoner rettet mot det rusissiske markedet. Hovedfokus vil være å promotere Benidorm som et merke blant russiske reisearrangører og tre støttende til ved alle russiske arrangementer i byen. Som et ledd i markedsføringen har turistforeningen valgt å ansette en markedsansvarlig for å promotere Benidorm i Russland. Arbeidet til Katerina Filitsina startet i Morskva 1. oktober. Hun jobbet tidligere i marketingavdelingen ved Turespaña i Benidorm, og har dermed erfaring og kjennskap til russisk og spansk marked. Turespaña støtter prosjektet, og bidrar ved behov. I følge tall fra Turespaña økte russisk turisme i Spania med 47% i forhold til i fjor. Denne vinteren lanserer fl yselskapet Ibera en ny rute mellom Alicante og Moskva. I Spania er det russiske markedet på tiende plass over antall turister. Gjennomsnitts forbruk per russisk turist er 163 euro, 63% mer enn gjennomsnittet generelt


Costa Blanca Russian Meeting Point
Femti spanske selskaper og banker møter 150 investorer i perioden 21. til 23. november i det som kalles Costa Blanca Russian Meeting Point. Med dette møtet ønsker rådhuset i Torrevieja å promotere Costa Blanca for russiske investorer. De dagene møtet holdes, vil russiske investorer få omvisning i byen og besøke selskaper, etablissementer og byggeprosjekter. De russiske investorene vil få tilbud om kjøp av 60 000 boliger. – Med dette møtet søker vi å aktivere hotell- og restaurantbransjen, samt den lokale handelsstanden i lavsesongen, uttalte ordfører Eduardo Dolón. Ved åpningen av Costa Blanca Russian Meeting Point vil være tilstede representanter fra handelssektoren og politikken i Russland, samt representanter for store russiske investorgrupper.


Viseordfører anmeldt for psykisk terror
Viseordfører, turistråd og leder av partiet Los Liberales i Benidorm, Gema Amor, har blitt anmeldt for psykisk trakassering på arbeidsplassen av en tidligere ansatt ved Costa Blanca Turistforening i Benidorm. Trakasseringen skal ha foregått i perioden mars 2009 til mai 2010, mens Amor var sjef ved Costa Blanca Turistforening. Vedkommende som skal ha vært utsatt for trakasseringen er utdannet ved Cambridge University og hadde en viktig stilling i foreningen.

Hun forteller om mobbing på jobben utført av Gema Amor sammen med to andre sjefer ved foreningen. Hun definerer situasjonen som en systematisk og langvarig psykologisk og moralsk forfølgelse, med forsøk på ødeleggelse av intern kommunikasjon og angrep på hennes verdighet som person. Hun krever turistforeningen for 60 000 euro i oppreisning for moralske og psykiske skader. Hun hevder at hun gradvis ble umyndiggjort i sin stilling, og fremhever en episode da hun deltok på ITB messen i Berlin i mars 2009. Her skal Amor ha nektet vedkommende å delta på arbeidsmøtene med den lokale turistsektoren. Hun skal også ha nektet henne å være med på lunsjene og middagene for delegasjonen fra Benidorm. Amor skal ha bedt vedkommende å heller dele ut brosjyrer, et arbeide som skal ha vært satt bort til utenforstående assistenter. Fra Berlin gikk ferden til Paris. Med på reisen skal ha vært daværende viseordfører Mari Carmen Jiménez, politikeren Antonio Amorós, Amor og hennes sekretær.

Følget skal ha blitt innlosjert på et luksushotell i Paris, mens vedkommende skal ha blitt innlosjert på et hotell seks kilometer unna etter ordre fra Amor som var sjef for turistforeningen. Vedkommende hevder også at hun ikke mottok e-mails og telefoner på jobben, og at disse etter Amors instruks skal ha blitt videresendt til andre kolleger. Amor skal i følge vedkommende ha gitt ordre til resepsjonisten om å gi beskjed om at vedkommende ikke var tilstede når noen ringte. I april 2009 skal vedkommende ha blitt utelatt ved alle ofisielle reiser, selv om hun var organisator og ansvarlig for reisene. Da turistforeningen byttet lokaler, skal Amor ha plassert vedkommende i kopirommet uten strømuttak, og måneder senere skal hun ha blitt degradert til resepsjonist.

I mars 2010 ble vedkommende bedt om å delta som tolk og organisator på en ofisiell reise til Paris. Da Amor fikk høre dette skal hun, ifølge vedkommende, ha innkalt vedkommende til et møte der hun ble bedt om å ikke snakke med noen og kun dele ut brosjyrer. Noen måneder før, i januar 2010, skal turistforeningen ha satt ned lønnen hennes med 200 euro uten forklaring. I følge vedkommende skal hun ha blitt truet med ytterligere lønnsnedsettelse dersom hun klaget. Vedkommende hevder at den psykiske terroren var så alvorlig at hun måtte søke psykologhjelp.


Utlodning av boliger
I et kriserammet boligmarked, er det om å gjøre å bruke fantasien for å øke omsetningen. Leonard Simpatico fikk ideen om å lodde ut boliger, og har funnet måten å gjøre dette på etter spansk lovgivning om “kollektivt kjøp”. Via nettsiden www.simpaticojuegos. es kan man vinne boliger ved å satse kun 10 euro. Selskapet har sine kontorer i Madrid, og satser på å trekke de to første boligene i løpet av oktober. Simpatico har i over ett år holdt på med samme virksomhet i Frankrike, og har som mål å lodde ut en bolig per dag i Spania. Planene er også å åpne filialer i Marokko, Romania, Kina, England, belgia og Hellas.

Simpatico opplyser at nettsiden ikke er en spillside, og at deltakeren som satser har mulighet til å få pengene sine refundert før trekning. Per i dag har nettsiden brukere fra 33 forskjellige land. – Det handler om et kollektivt kjøp, der vinneren blir sittende med huset, en vanlig metode i Kina og Afrika der man har en grunn i felles eie. Ved arveoppgjør fordeles denne grunnen mellom gjenlevende i fellessameiet. De som deltar på lotteriet vil få alle omkostninger i forbindelse med skjøte og avgifter dekket, vinneren slipper noen form for ekstra utgifter. – Før jobbet man, gikk i banken og fikk lånetilsagn og kjøpte bolig. Hele denne rutinen har endret seg da bankene ikke lenger oppfyller kravene. Derfor må man finne andre måter for kjøp og salg av bolig, uttaler Simpatico.

På nettsiden står det hvordan man skal gå frem dersom man ønsker å legge ut huset sitt for loddsalg, og også hvordan man skal gå frem for å delta i lotteriet. Som deltaker kan du ike kjøpe mer enn 5 lodd per måned. Dette for å unngå hvitvasking av penger og spillavhengighet. Hvert boligobjekt har en pris, og man foretar ikke trekningen før man har solgt lodd tilsvarende prisen på boligen. Simpatico vil med tiden utvide tilbudet med biler og teknologiske nyheter. Selskapet får en provisjon på 15% av salgsprisen. Den heldige vinneren får ved undertegning av skjøtet en konvolutt med 50 000 euro for å dekke eventuelle skatter, avgifter eller forsikringer relatert til boligen de neste 5 årene

Leave a Reply

Your email address will not be published.