Nyheter fra Spania


Tekst: Bente Puig

Utlendingene kjøper bolig i Valencia
Valencia-regionen satte rekord i bolig¬salg til utlendinger i årets andre trimes¬ter. Hele 3 114 boliger fikk utenlandske eiere, de aller fleste i Alicante (2 645). Utlendinger residente i Spania utførte 9 502 boligkjøp i samme periode, noe som tilsvarer en økning på 12% mot samme periode i fjor. Dette er det høyeste tal¬let siden 2008, da tallet var 11 130 i samme periode. Til tross for økning de siste fire trimestrene, er antallet langt fra de 30 000 som ble registrert i samme periode i 2006.

Noe av grunnen til dette er at det nå er færre residente utlend¬inger i Spania. Antallet stabiliserte seg på 5,7 millioner i 2011. Årsaken til den stadige økningen de siste månedene, er den kraftige prisnedgangen i det spanske boligmarkedet. Kvadratmeterprisen er nå på 2004-nivå med 1 606,40 euro per kvadrat. I årets tre første måneder brukte utenlandske borgere 1,16 milliarder euro på boligkjøp i Spania. Spanjolene på sin side brukte 95 millioner på boligkjøp i utlandet, en nedgang på 50%.


Også middelklassen begynner å få problemer med å betjene sine lån
Stadig flere klarer ikke å betjene boliglån i Spania. Hver eneste dag mister 200 familier sine boliger. I årets andre trimester mistet 18 424 familier boligene sine, en økning på 18,5%. Nå begynner tendense også å melde seg i middelklassen og tidligere pengesterke familier. I følge tall fra organisasjonen Aso¬ciación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), har antallet bed¬riftseiere og rike familier som kastes på gaten økt med 200% bare de siste seks månedene.

Mange av bedrift¬seierne har lånt på huset for å finan¬siere bedriften, og med dagens kris¬esituasjon ryker både hus og bedrift. De som også rammes hardt er de som har kausjonert for sine barn. Arbeidsledigheten rammer først og fremst de unge, som ikke klarer å betjene sine boliglån. Foreldre som har kausjonert sitter dermed med un¬genes gjeld, og risikerer å miste gård og grunn.


Historisk lav styringsrente
Styringsrenten Euribor, den mest brukte styringsrenten på lån gener¬elt, har nådd et historisk lavt nivå. Den satte tilsvarende rekord i agust med 0,877%. Men i september gikk den helt ned til 0,755%. Dette er det laveste nivët siden renten ble tatt i bruk. Med nedgangen i september, vil et vanlig boliglån på 150 000 euro, få en reduksjon i avdragene på 92 euro per måned, eller 1100 euro per år. I september i fjor var styringsrenten på 2,067%. 6. september bestemte den europeiske sentralbanken å ikek just¬ere renten i Euro-sonen, og beholdt den historisk lave renten på 0,75%. Det forventes at den europeiske sen¬tralbanekn vil redusere renten ytter¬ligere de neste dagene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.