Nyheter fra Spania

Ny norsk ambassadør besøkte Alfaz
Det gikk bare tre uker fra ny norsk ambassadør var på plass i Madrid, før han kom på besøk til den norske Costa Blanca-kommunen Alfaz del Pi. “Hva som gleder meg mye er monumentet som vil bli reist her til minne om ofrene for den tragiske hendelsen den 22. juli i mitt land.”, sa Johan Vibe under et møte med Alfaz sin ordfører Vicente Arques. Ordføreren på sin side, takket for at ambassadøren satte dette besøket blant de øverste på sin arbeidsliste, og sa at begge hadde interesse av å jobbe sammen til beste for innbyggerne.

Ambassadøren uttrykte sin intensjon om å returnere snart. Han var svært interessert i å få førstehåndsinformasjon direkte fra kommunen, og etter besøket sa man fra spansk side at besøket “bekrefter det vi allerede vet: De gode relasjoner som eksisterer mellom de to administrasjonene i Alfaz og ambassaden i Madrid.


Tilbyr rabattkort
Supermarkedet MENDOZA med utsalgssteder i Albir og Alfaz starter opp med et rabattkort for arbeidsledige og pensjonister. De som nyter godt av det nye kortet vil ha en kontantrabatt på 2% fram til slutten av 2013. Forbrukerrådet i L’Alfas del Pi, Isabel Muñoz og Vicenta Baldo takket på vegne av innbyggerne for initiativet ogfor å hjelpe svakere sosiale grupper . Nå håper kommunen at dette også kan inspirere andre næringsdrivende til å hjelpe svake grupper i en vanskelig tid. Det nye kortet til Mendoza, kan utelukkende brukes av arbeidsledige og pensjonister. Det eneste kravet er at søkeren legger fram dokumentasjon på at han tilhører en av gruppene som er berettiget til kortet. Supermercados Mendoza er en lokal familiebedrift med 61 ansatte på lønningslisten.


Sammenstøt i Madrid
Mer enn 15 personer ble pågrepet, og ni personer skadd under sammenstøtene, opplyser politiet. Demonstrasjonen i Madrid ble arrangert to dager før PP-regjeringen la fram statsbudsjettet for neste år. Det inneholder en ny runde med kutt, samtidig som regjeringen er under hardt press for å ta imot kriselån fra EU. De om lag 6.000 demonstrantene krevde «reelt» demokrati og regjeringens avgang idet de marsjerte mot parlamentsbygningen, der lovgiverne var samlet til et plenumsmøte. Rundt 1.500 politimenn var utplassert i Madrid sentrum, og flere sto vakt rundt parlamentsbygningen.

Flere demonstranter ble slått av politifolk utstyrt med køller. Senere kom det også meldinger om at politiet skjøt med gummikuler for å jage demonstrantene bort. Flere ulike aktivistgrupper sto bak arrangementet, og folk ble oppfordret til å delta i marsjen via sosiale medier. Demonstrantene var generelt yngre og tydeligvis noe mer uregjerlig enn i lignende protestmarsjer som har vært arrangert av fagbevegelsen.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.