Nyheter fra Spania


Kraftig avgiftsøkning
Boligeiere blant annet på Costa Blanca, kan vente seg kraftige økninger i IBI (eiendomsskatten) som forfaller til betaling senest 5. oktober. Økningene vil svi hardt for mange som allerede sliter økonomisk pga arbeidsledighet. Presset av elendig offentlig økonomi, tar nå kommunene i bruk det de kan for å få inn maksimalt med avgifter og skatter. Regjeringen har i et dekret bestemt at kommuner som ikke har økt eiendommskatten på 10 år, skal opp på høyeste lovlige nivå. Det betyr at f.eks Finestrat må øke taksten med rundt 40 prosent fra i fjor. I gjennomsnitt betyr det at boligeierne der må ut med rundt 200 euro mer i år.


Spania mot Ryanair
Det spanske luftfartstilsynet (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), som arbeider direkte under samferdselsministeriet sier at det har kommet inn mer enn 100 klager på Ryanair de to siste årene. Nå vil byrået igangsette etterforskning for å undersøke om det er grunnlag for å ta fra Ryanair opertaørsertifikatet (AOC). Det varte ikke lenge før Ryanairsjefen Michael O’Leary kom på banen. Han sa at verken departementet eller den spanske regjeringen kan ta fra Ryanair dette, det kan kun utstederen, nemlig det irske luftfartstilsynet gjøre. De spanske myndighetene kan etterforske oss, men sanksjoner er det kun det irske tilsynet som kan igangsette, hevdet han. Det spanske tilsynet kan kun iverksette tiltak mot spanske selskap, sa han.


Økende turiststrøm
Rekordmange turister la ferien til kriserammede Spania i juli. Særlig tyskerne bidro til rekorden. 7,7 millioner utenlandske turister reiste til Spania i juli. Det er en økning på 328.000, eller 4,4 prosent, sammenlignet med året før, ifølge landets myndigheter. Turistinntektene står for rundt 10 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Det var spesielt tyskerne som i år dro til Spania i økende grad. Men strømmen av ferierende fra Frankrike, USA, Portugal og nordiske land har også økt.


Full stopp
Omsetningen i det spanske næringseiendomsmarkedet har bråstoppet, og omsetningen av næringseiendom har falt 90 prosent i andre kvartal. I hele Spania ble kun tre – 3 – eiendomstransaksjoner registrert i andre kvartal i 2012, ned fra 58 i foregående kvartal. I Italia falt til sammenlikning antall transaksjoner fra 56 til kun to – 2 – transaksjoner. Totalt ble det omsatt næringseiendom for kun 67 millioner euro i Spania i perioden, ned fra 260 millioner euro i foregående kvartal.

Det er mange drivere bak bremsen for spansk næringseiendom. Rekordhøy ledighet, rekordhøye lånekostnader og stor usikkerhet rundt banknæringen. Spania ønsker å spare inn i overkant av 100 milliarder euro innen 2014. Innsparingene vil skje gjennom skatteøkninger og budsjettkutt. På lang sikt er det likevel trolig at de meget aggressive kuttplanene i Spania gjør lite for å støtte opp det svake markedet.Denne artikkelen har tidligere blitt publisert i Aktuelt Spania 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.