Nyheter fra Spania


Tekst: Bente Puig

Bruker 1 milliard på cannabis
Spanske cannabis-brukere kjøper cannabis for 1,16 milliarder euro per år. 2% av den spanske befolknignen i alderen 15 til 64 år bruker cannabis daglig, noe som tilsvarer en månedlig utgift på 100 euro. Dette viser rapporter fra cannabis-foreninger.

Foreningene støtter kontrollert bruk av cannabis i egnede lokaler, og ønsker på den måten å legalisere bruken. “Dette ville gitt 177 millioner euro i statlige avgifter”, hevder de. Bare i Cataluña finnes 200 organisasjoner som støtter privat forbruk av cannabis. Organisasjonene har lov til å selge cannabis til sine medlemmer, men de har ikke lov til å dyrke planten. Bare i Cataluña er det 50 000 medlemmer. De mener at legalisering av cannbis ville gitt 38 000 nye arbeidsplasser, 6000 bare i Cataluña.


Benidorm promoteres med handleposer
Turistforeningen “La Fundación Turismo de Benidorm” lanserte i sommer handleposer for å promotere Benidorm og øke omsetningen i byens handelsstand. Posene kan brukes som handleposer eller strandbager. De kommer i tre modeller, alle med bilder av Benidorm by, strand og Benidorm-øya. Disse koster 3,50€ og finnes på turistkontorene og flere hoteller i Benidorm. De kan også kjøpes via Facebooksiden til Fundación Turismo de Benidorm.


Emigrasjonen øker
Rekordmange spanjoler emigrerte i årets første kvartal. 40 625 spanske borgere forlot sitt hjemland i søken etter bedre levekår i utlandet. Dette er en økning på 44,2% sett mot første semester i fjor da 28 168 spanjoler emigrerte. Alt i alt emigrerte 269 486 personer av forskjellige nasjonaliteter fra Spania i perioden 1. januar til 1. juni i år, mot 254 352 i samme periode i fjor. Hittil i år har Spania mottatt 163 488 mennesker, hvorav 17 517 spanjoler. I 2011 var tallene henholdsvis 221 896 og 18 264. Spania har i dag altså mere emigrasjon enn imigrasjon.


Boligpriser på 2004-nivå
Boligprisene fortsetter å synke i Spania. I årets andre semester sank prisene med 8,3% målt mot samme periode i fjor. Kvadratmeterprisen ligger nå på 1606,40 euro, det samme som ved utgangen av 2004. Siden første trimester i år 2008, har prisene sunket med 23,6%. For spanjolene er ikke lenger en bolig for evig og alltid.

Innbyggerne i Madrid tyr stadig oftere til leie, som jo også er et resultat av at bankene i stadig mindre grad låner ut penger. Det er spesielt de siste to årene denne tendensen er klar. Hele 16% av Madrids innbyggere er leietakere, mot 13,5% i 2006. I juni i år registrerte boligportalen fotocasa.es for første gang flere søk på leieobjekter (51%) enn salgsobjekter. I 2010 utgjorde søk på leieobjekter 38% ved denne portalen. I Madrid har boligsalget gått ned med 32% siden mai i fjor da det ble solgt 4218 boliger mot 3178 i år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.