Nye skandaler i tur og orden i Spania

Denne gangen er det den tidligere direktøren for Caja Madrid, Miguel Blesa, som er i søkelyset. Det er nå oppdaget at han ikke bare har misligholdt sin stilling som banksjef, med investeringer som absolutt ikke noen gang har vært til gode for banken og deres klienter, snarere tvert imot; han har også utført prosjekter med bevisst store tap, for hele tiden selv å ta seg mer enn godt betalt i provisjoner.

Tekst: Nina Victoria Berg

Videre har han selv tatt ut en lønn på EUR 12,44 millioner fra 2007 til 2010, og kjørt en kostbar bil med skuddsikre glass, noe som i dag sikkert trengs, etter disse avsløringene. I 2012 klarte PP’s Esperanza Aguirre endelig å få ham avskjediget fra Caja Madrid.

Det dreier seg om bankens kjøp av den amerikanske banken ”City National Bank of Florida”. Bankens kjøpesum var på EUR 500 millioner. Denne investeringen ble på det aller sterkeste frarådet fra alle hold, både amerikanske og spanske. Både aviser og spanske dommere har nå gjort dypdykk i den tidligere Bankia / Caja Madrids investeringer gjennom de siste ti årene. Og det avdekkes flere saker med ekstremt dårlig styring.

Leiebil Spania – Garantert billigst

Som i alle de andre sakene som avdekkes, er det her selvfølgelig snakk om å smøre sin egen kake. I alle fall smøre sin egen brødskive med tykke, tykke lag. Kjøpet av den amerikanske banken innebar også store provisjoner. Blesa har med god samvittighet ført disse pengene inn på sin egen konto som lønn – selvsagt i en utenlandsk bank. Mens alle småsparerne i dag sitter igjen med mindre enn ingenting. Vi må gå helt tilbake til tiden under Aznar, da han valgte sin venn Miguel Blesa til å tre inn som direktør for Bankia, uten noe som helst bankerfaring. Det er jo dette som til stadighet kommer opp i lyset. De fleste som sitter i viktige, ledende stillinger, har verken erfaring eller kunnskap om det de er satt til å styre, og det eneste de tenker på er hvordan berike seg selv.

I ettertid har dette fått katastrofale konsekvenser for hele Spania, som er inne i sin verste krise etter Franco. Ja, det er sågar noen som mener at de levde lykkeligere med Franco. Da hadde de i alle fall brød på bordet. Miguel Blesa ble satt i fengsel lørdag 18. mai 2013, og det ble satt en kausjon på EUR 2,5 millioner. Og jammen tok det bare to timer før denne kausjonen var betalt. Nå går debatten videre hvordan det kan ha seg at han klarte å samle så mye penger på så kort tid, og undersøkelsene fortsetter.

Blesa er igjen ute i frihet og venter på at saken kommer opp. En av dommerne i saken mener sågar at det ikke er nok bevis for å tiltale Blesa. Så kan man jo spørre hva som får en dommer til å komme med en så banal uttalelse, etter gjentatte sterke bevis. Han har vel fått eller får sine penger under bordet, eller kanskje et nytt sommerhus i Florida? Blesa kjøpte nemlig et stort hus, med bankens penger selvfølgelig (de kaller det lån), slik at han under forhandlingene om bankens kjøp kunne ha tak over hodet. Det er i ettertid kommet frem at han kun har oppholdt seg i dette store huset i tre dager. Veldig dyre tre dager, og huset er fortsatt i Blesas eie.

Det er ikke lenger mulig å hemmeligholde all korrupsjonen som foregår, og alt blir nå virkelig mer og mer gjennomsiktig. Det er snakk om et helt politisk system som i dag ikke har noe hold i noe av det de gjør, og folket i sin helhet begynner å bli veldig lei av alltid å måtte være de som baerer det hele. Vi ser det i stadig flere og store demonstrasjoner. Blant annet ved to-års jubileet til ”Los Indignados” den 15.mai, der flere millioner spanjoler samlet seg i stille demonstrasjon i alle de store byene. Det var også store demonstrasjoner mot privatisering av helsevesenet, den nye abortloven, og ikke minst den siste offensiven fra regjeringen om endret undervisningsplan.

Det blir debattert i alle TV-kanalene, men denne gangen er debattene annerledes. Det er ikke lenger bare å skyve skylden over på naboen. Ingen er bedre enn de andre. Debattantene forstår at det faktisk må GJØRES noe, hvis ikke hele Spania skal ”gå på dunken”. Det virker som det begynner å gå opp for de fleste at Spania virkelig har et STORT problem, et problem som heter Korrupsjon, og at dette foregår i absolutt alle ledd, og overalt. Det har vært en del av lønningssystemet over så mange år at det er blitt en vane, og en holdning som det har vært vanlig å se igjennom fingrene med.

De siste månedenes skandaler av korrupsjon og utførsel av millioner av euro til diverse skatteparadis, er nå med på å åpne øynene til det spanske folket, som i dag lider mer enn de har gjort på mange år, og derfor har mistet enhver tillit til de som skal styre landet. I flere fora blir det nå satt krav om at det må lages et helt nytt system, der politikerne styrer for folket, og ikke seg selv. Til og med den engelske avisen ”The Daily Telegraph” har de siste ukene kommet med sterke advarsler til sitt folk mot å investere i Spania. Videre blir det vist dokumentarreportasjer på TV om kommuner der det er liten eller ingen arbeidsløshet, og de har til og med penger på bok. Borgermesteren blir intervjuet, med et stort smil om munnen, og det er akkurat som det er helt umulig å tro at dette går an i dagens tid.

Kommunen Muro de Alcoy, har lagt om hele det økonomiske systemet. De har fått med industri og bank som tidligere ikke hadde noe håp om inntjening, men som igjen er kommet på fote. Og i dag møter befolkningen i kommunen hverdagen med optimisme og glede og ikke minst penger i kassen. Møbelfirmaet har egen barnehage i sine lokaler slik at foreldrene ikke behøver å bruke tid på å levere og hente barna, eller bekymre seg om sine barn så lenge de er på jobb. De får selvfølgelig også mat og god oppfølging. Dette er bare ett av tiltakene innført i bedriften for at arbeidstakerne selv skal ha det bra. ”Det er en kjent sak at når arbeiderne har det bra yter de mer”, forteller markedssjefen i firmaet.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Det er også inngått avtale med skoletrette ungdommer om ny undervisning, der ungdommene lærer alt om vindyrking på den nedlagte vingården i distriktet. Vingården opplever igjen glade dager ved hjelp av ungdommen, som også synes at skolen er et bedre sted å vøære. Så det er ikke snakk om at et hele landet MÅ ”gå på dunken”. Eller kanskje det akkurat er snakk om det. For å utvikle noe nytt. Som vi alle vet, når én dør lukkes, åpnes det alltid en ny. Og her er det snakk om VILJEN til å åpne den nye døren og løse et problem gjennom nye kanaler og nye metoder.

Rom ble selvfølgelig ikke bygget på en dag, men at vi har liten tid er det ikke tvil om. Det gjenstår å se hvordan regjeringen velger å løse alle disse skandalene som hele tiden avdekkes, for én ting er i alle fall helt klart: Det går ikke an å gjemme seg lenger, verken for PP eller PSOE eller noen andre partier. Vi går inn i et helt nytt paradigme, hvor svaret er ÅPENHET.
Leave a Reply

Your email address will not be published.