Nye regler i Spania som berører Nordmenn

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Tekst: Thomas Rønning Bifrost Law

Bifrost Advokater har i en artikkelserie de siste numrene av Aktuelt Spania sett nærmere på reglene rundt arv og skifte i Spania. Dette skal vi fortsette med, men i dette nummeret skal vi gjøre et unntak, fordi det er kommet noen nye regler den siste tiden som vil kunne berøre nordmenn som bor i Spania. Vi vil således informere om disse nyhetene nå, og gjenoppta serien om arv- og skifte i neste nummer.

Mange av de nye reglene som nå innføres kommer som et resultat av en nærmest frenetisk aktivitet fra den nye spanske høyreregjeringens side. Tankegangen bak mange av de nye reglene er gode: Effektivisere det spanske byråkratiet og hindre misbruk av systemet.

1) NIE-nr. kan søkes etter fullmakt: I en forskrift fra i fjor (RD 557/2011) som trådte i kraft 1. juni 2011 ble det i art. 206, tredje ledd innført en regel om at man utelukkende kunne søke om NIE-nr. ved personlig oppmøte i Spania eller på ambassade/konsulat i hjemlandet. Det ble altså slutt på muligheten for å søke om NIE etter fullmakt, som gjaldt frem til dette tidspunktet. Reglene var et forsøk på å hindre misbruk og forfalskninger. Reglene som ble innført i juni i fjor innebar at veldig mange nordmenn med økonomiske interesser i Spania ikke kunne la sine rådgivere og advokater søke om NIE på deres vegne, og de måtte selv gjøre dette på ambassaden i Oslo. Regjeringen har nå i retningslinjer 3/12 fra 20. april 2012 gitt ordre om at det igjen skal bli lov å søke om NIE etter fullmakt, noe som gjør hverdagen til mange av eiendomsmeglerne, advokatene og gestoriane i Spania veldig mye enklere. Siden NIE er helt nødvendig for enhver utlending som vil gjøre business i Spania, forsto til slutt regjeringen at denne typen unødvendig byråkrati ikke bidro til at utlendinger ønsker å investere pengene sine i Spania. Regelendringen kommer etter tusenvis av klager fra advokater, rådgivere og privatpersoner, noe som viser at det nytter å klage også i Spania.

2) Spansk helse-kort (tarjeta sanitaria): Spanske myndig-heter har sett seg leie på det de kaller for helseturisme fra andre lands borgere. Det viser seg at mange utlendinger kommer til Spania med det eneste formål å oppnå det spanske helsekortet, slik at de kan få gjennomført gratis operasjoner i det spanske helsevesenet. Slike operasjoner ville enten kostet dem mye penger eller lange ventelister i hjemlandet. S p a n s k e my n d i g h e t e r mener at dette er et kjempeproblem også med hensyn til europeere (altså EU og/eller EØS-borgere). Siden det eneste kravet hittil har vært å være innrullert i manntallet i kommunen (padron), har svært mange kunnet få det spanske helsekortet uten reelt sett å være bosatt i Spania eller bidra til finansieringen av det spanske helsesystemet. Mange utlendinger har regelrett misbrukt ordningen, og dratt på rene “operasjons-reiser” istedenfor å stå årevis i helsekø i sine hjemland, slik som f.eks. England.

Derfor vil myndighetene nå gjøre det umulig å få helsekortet uten å fremvise skattesertfikat, altså bevise at man er skattemessig bosatt i Spania og betaler skatt her. Dette vil innebære at kun de som er med å finansiere helsevesenet i Spania får adgang til å bruke det, som rett og rimelig er. Nyordningen vil utelukke svært mange av de som i dag misbruker systemet.
Regjeringen har startet prosessen for å endre utlendingsloven i Spania slik at reglene kan bli implementert så raskt som mulig.

3) Svarteliste over dårlige leietakere: Den spanske regjeringen foreslår i et offentliggjort program for juridiske reformer i 2012 å bedre lovreguleringen på husleiemarkedet, slik at utleiere ikke lenger trenger å måtte være livredde for å leie ut eiendommene sine. Dette gjøres i et forsøk på å revitalisere leiemarkedet, slik at eiere som har tomme boliger faktisk begynner å leie dem ut. I Spania er lovverket så skjevt at mange huseiere foretrekker å la hus stå tomme fremfor å ta risikoen på å slippe inn leietakere.
Dette er naturligvis ikke den spanske økonomien tjent med. Blant annet har bankene i Spania nå tusenvis at tomme boliger i sin portefølje, men pga. lovverket for husleie vurderer de ikke engang å leie disse ut. Dette skjer samtidig med at titusenvis av familier i arbeidsledighet bor på gata.

Hovedelementet i denne husleiereformen skal være å styrke utleiers posisjon overfor dårlige leietakere som ikke betaler husleie mm. Blant annet foreslås å opprette en offentlig svarteliste over dårlige leietakere, slik at utleiere kan sjekke opp vedkommende i registeret, og dermed unngå leietakere som har en historie med konflikter, manglende betaling osv. Det skal også bli lettere å avtale kortere leieperioder, og det skal kanskje bli slutt på at leietakere har rett til å bli boende i årevis.
Tvistemålsloven i Spania skal endres nok en gang, slik at det skal bli enda lettere å få kastet ut dårlige leietakere. I det hele tatt mange spennende endringer er på gang.

4) Diverse endringer: Det internasjonale pengefondet har krevd av Spania at de øker momsen. Denne skal i så fall økes fra 18 til 20 %. En del av de reduserte momssatsene vil muligens økes også, noe som kan påvirke kjøp av nyoppførte boliger.
Der gjelder foreløpig 4 % pga. av den midlertidige forskriften som reduserer den ut 2012, men hvem vet?
På Kanariøyene har de akkurat vedtatt å øke Kanarimomsen (IGIC) fra 5 til 7 % fra 1. juli 2012, noe som ført til store protester. Dette får også betydning for inngåtte kontrakter på kjøp av nyoppført eiendom.

Det er også vedtatt å endre domstolsinndelingen i Spania, slik at det skal bli færre rettskretser. I dag har Spania 431 rettskretser, og det er foreslått å redusere dette til 191 rettskretser. Det er uklart foreløpig hvilken praktisk betydning dette får for Costa Blanca, men lenger reisevei til domstolene må man vel regne med.

For Aktuelt Spanias lesere nevnes at vi publisere ulike nyheter fra spansk og norsk virkelighet (med juridisk vinkling) på vår Facebook-side “Bifrost Abogados”, og på vår twitter “advokatspania”.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.