Nye fjes forsterker staben på Fysiakos

De gamle og gode terapeutene er forlengst på plass i Fysiakos, men samtidig er staben på Fysiakos nå forsterket med ny kompetanse og ny behandlingsform! Aktuelt Spania har vært og sett på alle de gode behandlingsformene man kan benytte seg av på Fysiakos, og presenterer her 2 nye terapeuter samt en som nå er tilbake med ennå mer kompetanse!.

Tekst: Tom Bjørnø

Kirsten Wold Borgersen praktiserer ved Fysiakos på La Colina. Hun er manuellterapeut, dvs. ekspert på muskel- og skjelettsystemet. Manuell-terapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/ skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/ CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde. I tillegg driver Kirsten som kommunikolog. Kommunikologi er læren om det som er felles og definerer kommunikasjon som all atferd og opplevelse. Her beveger man seg innenfor fagområder som psykologi, pedagogikk, terapi, coaching, idrett, markedsføring, journalistikk, forhandling og leder- og organisasjonsutvikling. Kirsen blir i Albir til sommeren.

Therese T. Carlsen
er nettopp ferdig med sin teoretiske utdannelse ved Saxion University of Applied Sciences, Enschede i Nederland. I følge Therese går det nå rundt 100 norske studenter ved fysioterapiskolen der. Hun blir i Albir som turnusstudent i 3 måneder. Da får hun diplom og kan velge om hun vil kaste seg inn i praksis eller studere videre til en mastergrad.

Lin Wæhle er tilbake på Fysiakos etter 8 måneder etterstudium.
Her har hun studert klinisk ortopedisk medisin. Dette er et klinisk undersøkelses-og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie.

Undersøker vil bl.a. finne ut når og hvordan skaden oppsto, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller om den er referert osv. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester, aktive, passive og siometriske for hvert ledd.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.