Ny teknologi i eldreomsorg i Spania

Spanias største kjede av eldresentre, Ballesol, lanserte nylig prosjektet “Ballesol at Home” ved senteret i Finestrat. Servicen er en revolusjonerende teknologisk innretning installert direkte i brukerens egen privatebolig, som gjør eldreomsorgen enda tryggere og mer effektiv enn tidligere.

Tekst: Bente Puig

“Ballesol at Home”-systemet består av infrarøde lys, trykk- og magnetisme-sensorer som tilknyttes en trådløs sentral. Takket være en kunstig algorytmisk intelligens, fanger sensorene opp brukerens daglige rutiner og sammenligner med programmerte mønstre som kan indikere fall og illebefi nnende, og en personlig responsprotokoll blir aktivert.

Systemet er et tele-assistanse- system, men uten kameraer og mikrofoner for å beskytte brukerens privatliv. All informasjon oppbevares lokalt ved senteret. – Ballesol at Home er mye mer enn en fantastisk teknologisk innretning. – Vi har kombinert teknologi med en komplett service-pakke ved vår senior-residens for å drastisk øke de eldres livskvalitet, sier prosjektleder og direktør ved senteret i Finestrat Oscar Nombela som forteller at de har jobbet med prosjektet i hele fem år. Ballesol har per i dag 42 sentre over hele Spania, og har mer enn 30 års erfaring i eldreomsorg både for hjelpetrengende eldre og eldre som klarer seg på egenhånd, men som ønsker sikkerheten ved å bo i en seniorresidens.
Leave a Reply

Your email address will not be published.