Norge har ett av Europas høyeste narkotikaforbruk

Fersk statistikk fra SSB viser at det i 2011 ble registrert 262 narkotikadødsfall i Norge, hvorav 48 i Oslo. Dette var litt høyere enn i 2010 (248), men betydelig lavere enn i toppårene 2000 og 2001. Da ble det registrert henholdsvis 350 og 400 narkorelaterte dødsfall.

Tekst: Bente Puig

Ser man på utviklingen de siste 13 årene, har dødstallene i store trekk vært stabile i Norge. Norge er fortsatt blant landene i Europa med absolutt flest narkotikarelaterte dødsfall i forhold til innbyggertall. At Norge ligger så høyt oppe på denne statistikken har sammenheng med en høy andel mennesker som injiserer stoff i stedet for å ta det på andre måter.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Da er faren større for overdose. Det er et generelt høyt forbruk av heroin i Norge. I land som Nederland og Spania ser man derimot en nedgang i antall injiseringer. Den nye statistikken viser at 30 prosent av alle dødsfallene i Norge i 2011 skyldtes inntak av heroin. Naturlige opiater fra legemidler stod for 24 prosent av dødsfallene, og metadon 18 prosent. Menn står for 77 prosent av narkotikadødsfallene. Norske politikere begynner å ta problematikken på alvor, og vurderer nå å starte tiltak med utdeling av motgiften Naloxon. Middelet brukes i California, der antall overdoser har gått betydelig ned.


Leave a Reply

Your email address will not be published.