Nordmenn er europeisk mester i røykeslutt

I november i fjor publiserte OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) rapporten: Healt at a Glance, som sammenlingner helsetilstanden mellom europeiske land på forskjellige områder. Røykeslutt er en trend i nesten alle OECD land, men ingen i Europa har stumpet så mye røyk som nordmenn i den aktuelle perioden mellom 2000 og 2010.

Tekst: Per Moe

På 10 år har det blitt 40 prosent færre dagligrøykere, en reduksjon de 35 landene som er med i undersøkelsen ikke kan måle seg med. Spania har en nedgang på 17,4 prosent. i den samme perioden. Andel røykere i EU er i gjennomsnitt 23 prosent, Norge 19 prosent og Spania 26,2 prosent. Flest røykere har Hellas med 31,9 prosent, mens Island har færrest med kun 14,3 prosent. Nordmenns bruk av snus har i den samme perioden nærmest eksplodert. Mens rundt fem prosent av menn mellom 16-24 snuste i 2000, og nesten ingen kvinner, snuser nå hver fjerde mann i samme aldersgruppe, og én av ti kvinner hver dag. Legger man til dem som snuser av og til, er over 40 prosent av unge menn snusere.

Europas første røyker
Spanjolen Rodrigo de Jerez skal ha vært den første europeeren som røykte tobakk. I 1492 kom han til Amerika med skipet til Columbus og ble i likhet med de andre ombord tilbudt tobakksblader da han gikk i land. Mens kameratene kastet de tilsynelatende unyttige bladene, beholdt Rodrigo de Jerez sine. Snart begynte han å røyke tobakksplantene. Tobakken ble pakket inn i mais- eller palme-blader før den ene enden av kolben ble satt fyr på. Deretter var det bare å “drikke” røyken fra den andre enden. Det kom til å få konsekvenser han neppe hadde regnet med. Tilbake i Spania gjorde Rodrigo de Jerez’ nye vane imidlertid hans naboer så redde at inkvisisjonen kastet ham i fengsel. Bare djevelen kunne puste røyk ut av munn og nese, var begrunnelsen. I syv år satt Rodrigo de Jerez fengslet, men da han endelig ble løslatt, hadde tobakken gjort sitt inntog blant europeerne. Leger roste planten for dens helbredende egenskaper, mens mange av datidens vitenskapsmenn var skeptiske: Tobakken sotet jo til hjernen, og det kunne umulig være sunt.

Tobakkens inntog i Frankrike
Franskmannen Jean Nicot de Villemain (1530-1600) var fransk diplomat og vitenskapsmann. Han var også fransk ambasadør i Lisboa fra 1559 til 1561. Da han kom hjem til Frankrike brakte han med seg tobakksplanter. Han sendte frø til det franske hoff, som dyrket dem for de medisinske egenskap-ene. Planten ble brukt i pilleform, som pulver og i blanding med andre remedier, også som snus, som ble pustet inn gjennom nesen (snust) og nyst ut igjen.

Dronningmoren Catherine de Medici ble umiddelbart en tobakktilhenger. Snart brukte fiffen i Paris planten hyppig, noe som gjorde nikotin til en luksusvare. I 1565 utgav Jean Nicot en medisinsk brosjyre om tobakkens helsemessige effekter. Den engelske oversettelsen, lister opp en lang rekke sykdommer som han mente tobakken kurerte. Tobakkplanten tilhører planteslekten Nicotiana. Navnet har planten fått ,som du sikkert gjettet, etter Jean Nicot. I Frankrike er andel dagligrøykere på 23,3 prosent, som er en nedgang på 13,7 prosent.

I følge WHO dør ca 5,4 millioner mennesker av røyking per år- eller 570 per time, og i en undersøkelse publisert i The Lancet i 2011 sies det at 608 000 per år dør av passiv røyking, altså pga. andres røyking.

Kilder: Oecd.org. Aftenposten. historienet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.