Nisser i verdensrommet

En nisse i en romrakett høres utrolig ut for de fleste, men de må tenke om igjen. Nordmenn er ledende i rom bransjen. Norske rom-bedrifter selger sine tjenester over hele verden. Satellittelefoni, radio, TV og internett overføring, er den norske rom industriens største felt, ledet an av Telenor Satellite Broadcasting AS med over ett hundre og seksti ansatte.

THOR

Den norske romindustrien består i dag av førti selskaper med tilhold over hele verden. Små og store norske rom-selskap produserer og utvikler alt fra terminaler til rakettmotorer.

Televerket, som senere ble til Telenor kjøpte den første satellitten Thor I i 1992. Den andre satellitten, Thor II, var den første som ble bygget på bestilling for Telenor. Thor II ble skutt opp i en amerikansk Delta-rakett i 1997.

Kongsberg Norspace leverer teknologi til Telenors nye milliard-satellitt, Thor 7. Telenor er blant verdens fem største leverandører av satellitt kommunikasjonstjenester.

Kongsberg

Kongsberg Defense & Aerospace har et verdensomspennende nettverk av satellittstasjoner. De har baser fra Svalbard til Antarktis. Selskapet leverer også høyteknologi til byråer som NASA og ESA.

Kongsberg Spacetec leverer teknologi til de bakkebaserte systemene til Sentinel 1, 2 og 3, Europas nye flåte av satellitter som skal brukes til å overvåke klima, miljø, naturressurser og sikkerhet.

Kongsberg Norspace leverer frekvensgeneratorer og søke- og redningstranspondere til fjorten av satellittene i det europeiske Galileo-navigasjonssystemet.


Norske rakettmotorer

Oslo firmaet Presens leverer trykksensorer for satellitter og romfølere. Trykkfølerne er små. lette, stabile og robuste. Det er en stor fordel i verdensrommet. Presens har levert trykksensorer til satellitter som European Space Agency ESAs nye værsatellitt ADM-Aeolus.

Satellitten har oppgaver som å gi deg bedre værmeldinger og å øke vår forståelse av atmosfærens ulike klimaprosesser. Presens-sensorene er integrert i et system som vasker laseren i satellittens hovedinstrument.

Flere norske selskaper har utviklet teknologi eller tjenester som opprinnelig var ment for offshore bruk og tilpasset dem til bruk i verdensrommet. Imidlertid kan samspillet mellom offshore- og romfartsindustrien også gå den andre veien.

Små rakettmotorer fra Nammo ved Raufoss brukes til å skyve de enorme boosterne vekk fra hoved raketten på den europeiske Ariane 5-bæreraketten. Utstyret må tåle ekstreme forhold og være nøyaktig og vedlikeholdsfritt, fordi det ikke er rom for feil verken offshore eller i verdensrommet.

Romlaboratorium

Det er ikke bare teknologi fra offshoreindustrien som kan utvikles for bruk i verdensrommet. Selskapet Integrated Detector Electronics har utviklet en teknologi for strålings-deteksjon. Fra sine lokaler i Nydalen i Oslo lager de utstyr til kommende generasjoners satellitter.

Dette hyperavanserte romlaboratoriet søker etter antimateriale og mørk materie i kosmisk stråling fra verdensrommet, og håpet er at dette kan gi oss svar på noen av de mest grunnleggende mysteriene i fysikk og universet.

God avkastning

Hver krones tildelt norske selskaper av Norsk romfartsbyrå og ESA har i gjennomsnitt generert 4,8 kroner i fortjeneste for romindustrien og andre næringer. Det er ingen overdrivelse å si at norske rom selskap tjener gode penger og at deres virksomheter har positiv innvirkning på andre deler av samfunnet. Årlig omsetter rom-nissene for over åtte milliarder kroner, så la oss håpe de ikke bruker det på Bingo.com når de tar fri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *