Nettverdenen Internett fra ARPANET til TCP og IP

Revolusjoner har opp gjennom årtidene vært forbundet med makt og militære styrker. Mer stillegående, altomvendende og med større slageffekt er internett revolusjonen som i år fyller 30 år.

Tekst: Bente Puig

Internett er den globale kommunikasjonsformen som bryter barrierer, skaper nye markeder og muligheter for mennesker over hele verden, en teknologi som de fleste betrakter som uunnværlig i dagens sam-funn. En av mennene bak internett, Vint Cerf, har i samarbeid med Google presentert opphavet til TCP/IP i forbindelse med 30 års dagen. Vint Cerf var en av vitenskapsmennene bak ut-viklingen av den nye kom-munikasjonsstrukturen som etterhvert fikk navnet internett.

Leiebil Spania
Hotell Spania – Søk etter hotell i Spania
Bolig Spania

– For min del begynte det hele i 1969 da vi dannet en liten forskergruppe bestående av vitenskapsmenn og teknologer fra USA og andre land. I 1969 godkjente DARPA eksperimentet ARPANET som gikk ut på omforming av informasjonspakker. Dette ble begynnelsen på flere typer nett, og det store skrittet mot internett. Men det var ett problem. Vi hadde inget felles språk. Hvert nett hadde sin egen kommunikasjonsprotokoll og forskjellige formater for sending av kommunikasjonspakker. Derfor gikk det ikke an å sende mellom de forskjellige nettverkene, sier Cerf til Google.

Konfigurasjonen til de forskjellige nettene gjorde det umulig å kreere et globalt 30 år nett for bruk i hele verden. Sammen med sin kollega Robert Kahn begynte Cerf å utvikle en universal protokoll som tillot oppkobling mellom de forskjellige nettene. Resultatet ble Transmission Control Protocol, det vi i dag kjenner som TCP. Denne protokollen ble presentert i 1974, og ble starten på internett. Cerf og Kahn videreutviklet TCP for bedre overføring av data, hastighet og lyd.

De laget da IP. TCP og IP ble sammen de protokollene som i dag gjør det mulig med øyeblikkelig taleoverføring og lyd etc. Dette ble starten på det moderne internett, som tillot informasjons-overføringer mellom datamaskiner over hele verden. Cerf og Kahns protokoll TCP/IP ble den globale standarden for alle datamaskiner. I 1981 fikk alle som brukte det primitive ARPANET beskjed om å skifte til protokollen TCP/IP. Aller siste dato for å skifte ble satt til 1. januar 1983. Derfor blir denne dagen regnet som datoen for det moderne internett. Nå 30 år etter er det fortsatt TCP/IP pro-tokollen som brukes, og mest sannsynlig den som vil brukes i all fremtid for moderne, rask og effektiv informasjonsoverføringer – altså internett!
Leave a Reply

Your email address will not be published.