Nett-data 2012

En oversikt fra 2012 viser at det verden over finnes totalt 4,3 milliarder e-post konti, da en gjennomsnitts bruker har i overkant av 2 konti.

Tekst: Bente Puig

De fleste har mail-konti fra Mail iOS (35,6%). 20,14% bruker Outlook og 13,57% Hotmail. I fjor ble det registrert 2,4 milliarder nettbrukere i verden, 300 millioner flere enn året før. De fleste brukerne finner vi i Asia (1,1 milliarder). Over halvparten av disse bor i Kina. Kontinentet med nest flest brukere var Amerika, med 529 millioner fordelt mellom Nord-Amerika (274 millioner) og Syd-Amerika (255 millioner). Europa kom på tredjeplass med 519 millioner brukere.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Man kan ikke snakke om internett uten å nevne nettsamfunnene. Nylig annonserte Facebook med 1 milliard brukere og 2,7 milliarder «likes» om dagen. De fleste brukerne av Face-book er faktisk menn, da kvinner utgjør kun 47% av brukermassen ved dette nettsamfunnet. Twitter kommer på en god annen plass med 200 millioner brukere, og takket være Barack Obamas Twitter-melding etter at han vant valget, slo Twitter egen rekord og oppnådde 818 000 «Re-tweets». Daglig gjennomsnitt av «Tweets» er 175 millioner.

Mange nettbrukere laster opp bilder på egne nettprofiler, for eksempel på Facebook. Hver måned blir det lastet opp 7 petabytes bare i bilder. 300 mil-lioner nye bilder blir lastet opp hver eneste dag på Facebook.

Videoer på nett er nest etter nettsamfunn det som brukerne ser på og laster ned, fremfor alt på PSY og Youtube. sistnevnte slo alle rekorder da de nådde en milliard avspillinger av videoen «Gangham Style».

Blant nettlesere er det Internet Ex-plorer som leder an, da 39% av brukerne sverger til denne, etterfulgt av Chrome (28%) og Firefox (25%).

Google er den mest brukte søkemo-toren. 67% av brukerne i USA bruker Google som søkeverktøy.Leave a Reply

Your email address will not be published.