Nefertiti 100 år – stor utstilling i Tyskland…

Tysklands besittelse av skattene fra Nefertitis grav er årsaken til en lang konflikt mellom Tyskland og Egypt, som krever skat¬ten tilbakelevert til sitt opprinnelsesland. Nå arrangerer Museet Neues i Berlin en utstilling i forbindelse med 100 års dagen for gravfunnet.

Tekst: Bente Puig

I 1912 reiste en tysk oppdagelsesreisende til Amama i Egypt og begynte utgravninger i områ¬det. Han kom over en av verdens mest verdifulle skatter, gravkammeret til den egyptiske dronningen Nefertiti (1370-1330 f.Kr) og hennes ektemann faraoen Akenaton. I gravkammeret var blant annet den verdenskjente bysten av Nefertiti, i tillegg til tusenvis av andre gjenstander. Hele gravkammeret ble sendt til Tyskland, og har vært oppbevart der siden. De siste 100 årene har det vært en diplomatisk strid mellom Tyskland og Egypt over Nefertitis gravkammer.

6. desember 2012 markerer 100 års dagen for oppdagelsen, og er også åpningsdagen for utstillingen ved Neues Museet i Berlin. En av hovedattraksjonene vil være kopi i bronse av den kjente Nefertiti-bys¬ten som publikum kan ta på. – På denne måten kan publikum ikke bare se på bysten, men også kjenne på denne vakre skjønnheten, sier arkitek¬ten bak utstillingen Noel McCauley. Den originale bysten er så skjør at den ikke kan flyttes på, og op¬pbevares behørlig i en egen bygning i museet. En bygning som ble bom¬bet under «. verdenskrig, men bygget opp igjen og åpnet av kanseler Angela Merkel i 2009. Restaure¬ringen kostet 200 million¬er euro.

I forbindelse med utstillingen, er 200 ob¬jekter restaurert. Mange av dem har aldri før vært utstilt. En av de andre at¬traksjonene er bsyten av Nefertitis ektemann, far¬aoen Akenaton. Denne bysten var ikke i like god stand når den ble fun¬net og restaurasjonsarbeidene har vært få og minimale. Dagboken til den tyske oppdageren vil også være utstilt. Den begynner med ordene: «En malt byste oppdaget i reell størrelse, 47 cm i høyde. Malingen, som om den skulle være ny¬malt. Ekselent arbeide. Beskrivelse utilstrekkelig, den må ses.»

Dagboken avslører at det ble fun¬net mellom 7000 og 10 000 gjenstander under utgravningen av Neferti¬tis gravkammer, hvorav 5 500 ble sendt til Tysk¬land. Utstillingen består også av andre gejnstand¬er fra andre museer som Metropolitan Museum i new York, Louvre i Paris og London-museene British Museum og Egyp¬tian Archeological Mu¬seum. Direktøren ved Neues museet i berlin, Friedrike Seyfried, avs¬lører at hun har besøkt Egypt tre ganger de siste månedene. Der har hun hatt møter med arkeolo¬gisk minister. Hun hevder at utstillingen blir godt mottat av egyptiske myn¬digheter til tross for at de ønsker skattene utle¬vert. Tyske myndigheter mener skattene ankom Tyskland på lovlig vis, og at disse nå er for skjøre til å kunne fraktes tilbake til Egypt.

Utstillingen er åpen til 13. april

Leave a Reply

Your email address will not be published.