Nederlandsk abortskip

Det såkalte «abortskipet» Aurora, tilhørende den nederlandske frivilligorganisasjonen WoW (Women on Waves), reiser rundt og besøker katolske land som Spania, Portugal og Irland.

Tekst: Bente Puig

I begynnelsen av oktober skulle skipet for første gang besøke et muslimsk land, men ble nektet adgang til Smir i Nord-Marokko. Det var landets helsedepartement som forbød skipet å legge til, havnen var fullstendig blokkert av krigsskip og demonstranter viste sitt missnøye med skipets misjon. Leder ved WoW, Rebecca Gomberts, uttaler at de planlegger en overraskelse som svar på blokkaden.

Aurora har nemlig som hensikt å reise rundt i verden og utføre abort i internasjonalt farvann i de land abort er forbudt. I tillegg ønsker de å drive opplysningskampanje i disse landene. Bare i Marokko blir det hver dag gjennomført 600 til 800 ulovlige aborter. Disse blir som regel utført i hjemmet og er særdeles helsefarlige. Temaet er svært tabubelagt i Marokko og andre muslimske land.

Organisasjonen ønsker å opplyse om at det finnes abortfremkallende medikamenter i Marokko, noe de fleste marokkanske kvinner skal være uvitende om. Organisasjonen har også opprettet en opplysningstelefon for informasjon om prevensjon og abort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.