Nå bygger Den Norske Klubben nytt klubbhus

Styret i Den Norske Klubben Costa Blanca kunne endelig undertegne kontrakt med utbyggeren JPC vedrørende bygging av nytt klubbhus. Kontrakstinngåelsen fant sted i klubbens lokaler fredag 2. november. Tilstede var styremedlemmer, styreleder, tolk, klubbens advokat og sjefene fra JPC. Mandag 19. november ble spaden satt i jorden.

Over 100 medlemmer var tilstede for å markere dette historiske øyeblikket. Mange av våre medlemmer, venner og kjente har sagt at bare spaden blir satt i jorda da…..! Målsettingen er at bygget skal være innflytningsklart i august neste år. Da kan vi åpne klubben for høstsesongen i eget hus!

Forhandlingene har tatt lang tid, spesielt i forhold til bank og delfinansiering av bygget. Valget av tilbyder falt til slutt på BBVA som ga de beste lånebetingelsene, og de beste vilkårene for de av klubbens medlemmer som ønsker å
benytte banken. De totale kostnadene for byggeprosjektets 3 faser er € 810.050 inkl. 21% iva. Beløpet inkluderer byggekostnader, arkitekthonorar, avgifter og depositum m.m.

Klubben har nå egne avsatte midler på hele 380 tusen euro, hvorav 50 tusen er disponert. Per i dag er det her en saldo på nær 90 tusen euro. Klubben har en egenkapital på 382.760 euro, og saldoen på klubbens gave/sponsor-konto øker stadig.

Det har vært delte meninger om det skal bygges nytt klubbhus eller ikke, men på siste generalforsamling var det et overveldende flertall, over 300, som gjentok vedtaket fra generalforsamlingen i 2011, den gang var det 240 for, 57 mot og 4 som stemte blankt dvs. at 80% var for. Alfaz del Pi kommune har stilt en kommunal tomt til disposisjon for de nye klubblokalene de neste 75 årene med mulighet for forlengelse.


Leave a Reply

Your email address will not be published.