Møte på møte – Få framskritt

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski mener en eurokollaps er en større trussel enn terrorisme, tyske tanks og russiske raketter. – Europa står på kanten av stupet og bare Tyskland, Europas største økonomiske makt, kan forhindre en apokalyptisk oppløsning av eurosamarbeidet, sier Sikorski.

Tekst: Tom Bjørnø

Polen er ikke en del av eurosonen, men har tidligere hatt et uttrykt mål om å gå inn i valutasamarbeidet. Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy frykter euroen vil gå med i dragsuget dersom Italia ikke klarer å betjene sin gjeld. Merkel og Sarkozy skal ha uttrykt sin bekymring under et møte med Italias nye statsminister Mario Monti i Strasbourg torsdag, opplyser Montis kontor fredag. På møtet sa Merkel og Sarkozy at de «fryktet at en italiensk kollaps uunngåelig vil føre til slutten for euroen», heter det i en uttalelse fra presseavdelingen ved Montis kontor. Under Montis korte tid som regjeringsoverhode har de dårlige nyhetene strømmet inn. Blant annet blir det stadig dyrere for landet å låne penger.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Merkel og Sarkozy foreslår en ny traktat hvor ingen av medlemslandene skal kunne overstige 3 prosent underskudd på statsbudsjettet. De håper at den kan omfatte alle 27 EU land, men i hvertfall de 17 eurolandene. De krever at det skal bli innført automatiske sanksjoner ovenfor land som bryter dette. Temmelig patetisk, når man tenker på at det var nettopp Tyskland og Frankrike som ikke greide å holde seg innenfor de tre prosentene i mange år på 2000-tallet. Dog med andre ord ikke noe spesielt nytt, 3 prosentregelen er traktatfestet fra før, slik at det kun er tidligere ønsker som gjentas. Siden store deler av EU er i stagnasjon er underskuddene i flere land alt for store til at de har noen mulighet til å oppfylle disse kravene.

Derfor kan vi forvente oss mange og store budsjettkutt fra og med 2012. Og solvenskrisen består. Det som kunne vært en løsning,var en solidaritetstraktat, der de sterke står ansvarlig for gjelden sammen med de land som står på stupet, men den gang ei. EU-lederne forsikrer om at euroen må reddes, men forslaget om Eurobonds ble avvist av begge parter. Møte på møte mellom EU toppene utsetter og forsterker krisen. Når ratingbyrået S&P setter bl.a.Frankrike på Watchlist er det ikke uten grunn…..

Marine Le Pen, leder av det franske partiet Nasjonal Front, mener Frankrike bør gå ut av eurosamarbeidet så raskt som mulig – Euroen har kvalt våre økonomier, drept vår industri og svekket jobbmarkedet, sa Le Pen om sine kjernesaker da hun presenterte sitt kandidatur til det franske presidentvalget. – Vi er avhengige av å gjøre klart for en kollaps i euroen, fremfor å bare lide av kollapsen når den kommer. I det siste har Frankrike kommet under stadig større press i kredittmarkedet, og rentene har økt betydelig, selv om de har gått noe ned igjen den siste tiden. En fortsatt økning i renten som Frankrike må betale for nye lån, kan koste den franske økonomien toppnoteringen også hos kredittvurderingsbyrået Moody’s.

Rådgiver Glenn Shadrake hos William O’Neil + Company, Los Angeles, er meget kritisk til forsøkene på å løse gjeldsproblemene i Europa, men forutsatt at de blir løst ser han fremdeles to store utfordringer. Han frykter at utfordringene i Kina og USA kan velte hele verdensøkonomien. Shadrake & co gir investeringsråd til 350 store institusjonelle kunder og et i et notat til disse skriver han blant annet at Kina allerede kan være i resesjon, sette fra et “gateplan”. – Masserte inflasjonstall kan gi inntrykk av 7 – 8 prosent vekst, mens den virkelige veksten kanskje bare er 3 – 4 prosent. Det er ikke nok for et Kina der befolkningen i byene eksploderer, skriver han. Han viser til at Kina forsøkte å unngå resesjon i 2008, ved å instruere bankene til massive utlån til store prosjekter innenlands.

Alt fra boligbygging til infrastruktur. Utlånet sett i forhold til BNP var rundt 3 ganger den amerikanske redningspakken. Shadrake viser til at mye gikk til ulønnsomme prosjekter og at resultatet var høy inflasjon, økte lønninger, flere konkurser og nå en tilbakegang i veksttaken. – Kineserne vil trolig kutte renten og lette på sikkerhetskravet til bankene, men de underliggende problemene er ikke løst, skriver han. Ved å lette sikkerhetskravene skapes også grobunn for en ytterligere vekst i låneboblen. Den andre store utfordringen ligger i USA. Den galopperende gjelden er fremdeles et uløst problem. Han mener at Kongressen raskt må bli enig om store kostnadskutt for å få situasjonen under kontroll. Han tror at USA har et par år på seg til å løse utfordringen, og håper at han ikke tar feil.

Denne artikkelen er publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published.