Morsmelkreserver i Spania

Spania er ett av de landene i Europa med færrest morsmelks-reserver. Det finnes kun seks slike banker i Spania, om lag halvparten av hva som finnes i Frankrike, England og i Norden.

Tekst: Bente Puig

Brasil leder an med hele 256 banker. Eksperter mener at det ikke er noen grunn til bekymring fordi i løpet av en ti års periode klarte Spania å anlegge seks banker, og spanske mødre er mer enn villige til å donere morsmelk. Den første banken ble opprettet i Palma på Mallorca. Seks år senere ble det opprettet banker i Madrid (på Hospital 12 de Octubre) Granada, Valencia, Barcelona og Aragón. Det forventes å utvide dette nettet med nye banker i Madrid, Sevilla, Baskerland, Extremadura, Castilla y León og Burgos. Det er også planer om å lage en bank spesielt for premature barn under 1500 gram.

– Selv om seks banker er lite, har vi oppnådd mye tidsperpektivet tatt i betraktning og sammenlignet med andre land. Vi er midt oppe i en økonomisk krise, men dette til tross så har ikke planene blir lagt på is ett sekund. Vi har heller ingen problemer med å skaffe donorer, sier overlege ved prematur-avdelingen ved sykehuset Hospital 12 de Octubre i Madrid, Carmen Pallás. Hvert år fødes 40 000 premature barn, ca 9% av alle nyfødte. 7000 premature som blir født veier under 1500 gram. Undersøkelser viser at morsmelk har gode egenskaper, og motvirker infeksjoner i tarmsystemet. På lang sikt har man også observert bedre nevrologisk utvikling og redusert hjerteog karproblemer i voksen alder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.