Mon Petit – Ny internasjonal barnehage i La Nucia

25.juni åpner den internasjonale barnehagen Mon Petit i La Nucía. Hovedspråkene i denne barnehagen vil være spansk, skandinavisk og engelsk. På deres nettside www.mon-petit.com kan vi lese at Mon Petit vil skape et
godt oppvekstmiljø og en trygg atmosfære med fokus på glede, trygghet, allsidig stimulering, utfoldelser
og aktiviteter som stimulerer hvert enkelt barn.

Tekst: Bente Puig

«Gjennom lek, musikk og språkstimulering kobler vi oss på barnas eget ønske om å utforske og lære nye ting. Dette er kjernen i vår pedagogikk», understreker Kristin Tennebø, en av fi re initiativtakere til den internasjonale barnehagen. De tar imot barn fra fire måneder til seks år, og vil holde åpent hele året.

Per i dag består staben av en norsk assistent og en norsk foreldrekontakt, samt to spanske pedagogiske ledere med mange års erfaring. «Vi vil utvide staben når barnehageåret starter, altså i september, for da har vi rundt 30 barn til som skal begynne. Etterspørselen har vist seg å være helt vannvittig», sier Kristin.

Barna som er påmeldt kommer fra 7-8 ulike nasjoner. «Det er utrolig gøy og vi gleder oss til å ta imot barna».

For mer informasjon se www.facebook.com/MonPetitBarnehage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.