Militærshow i Murcia

For barn er det vanlig å spille krig. Noen nøyer seg med tinnsoldater eller plastikkgeværer. Men noen vokser aldri ut av soldatstadiet. De fortsetter som voksne og møtes til strid. Et slikt møte finner i høst sted igjen i Murcia.

Her treffes hundrevis av hobby-soldater fra hele Europa til en tre dager lang utstilling av militæreffekter, kjøretøyer, våpen og annet utstyr. Det blir satt opp to teltleire i Murcia begge utstyrt med originale militæreffekter fra forskjellige epoker i historien.

I år blir det to hovedattraksjoner: Den spanske erobreren Pizzaros erobring av Søramerika og forskjellige slag i den annen verdenskrig. Gjenfortellingen av disse historiske epokene er lagt så nær opp til originalen som mulig.

I fjor kom det over 2.000 hobby-soldater fra England og Tyskland, mange i egne kjøretøyer og alle i uniform og full utrustning. Rundt 25.000 tilskuere bivånet de forskjellige utstillinger og historiske bataljer.

Denne militære samlingen heter Revive la Historia, – gjenlev historien. Den er organisert av CODEX BELIX, det spanske forsvarsdept. og Murcia kommune. Veien er enkel: Kjør motorveien til Murcia og følg skiltene til Revive La Historia.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.