Middelklassen den nye gruppen uteliggere i Spania

I følge SAMURs siste telling lever 2041 personer på gaten i Madrid, 17% flere enn året før. Aldri før har det vært så mange hjemløse i den spanske hovedstaden. 41% av disse befinner seg i denne situasjonen etter å ha mistet jobben.

Tekst: Bente Puig

Middelklassen er de nye uteliggerne i Madrid. 23,6% av de husløse har høyere utdannelse og titler, men befinner seg i en situasjon uten inntekter etter å ha mistet sin arbeidsplass. Dette er den harde virkelighet og devasterende følge av den økonomiske krisen.

Et femtitalls personer sover hver natt ved Plaza Mayor i Madrid, andre i oppganger, bussholdeplasser eller minibanker. I alt sover 701 personer ute, mens 1340 som regel sover i herberger. Rådhuset i Madrid utvider antallet senge plasser ved herbergene i vintermånedene. 31. mars var vintersesongen offisielt over, og 543 sengeplasser ble stengt. Antallet som søker ly i Madrids gater er dermed økt med flere hundre fra og med april.

Frivillige i SAMUR bekrefter at stadig flere av de husløse er personer med utdannelse som hittil har levd under stabile forhold. 48% av de husløse i Madrid er spanjoler. I 2009 var prosentandelen 42%. Middelklassen bryter standardsynet vi har på uteliggere som tiggende alkoholikere og narkomane. Kun 6,4% av de som bor på gaten i Madrid er narkomane, og 21% alkoholikere. En stor del av den nye klassen hjemløse bruker sine artistiske evner til å tjene penger i form av gateunderholdning (musikk, miming, akrobati etc.). Andre velger å samle og selge metall og papir, mens mange opplyser at de er jobbsøkende.

SAMUR melder at de husløse viser solidaritet, og lever samlet. På den måten føler de seg tryggere og mindre ensomme. I dag finnes 105 små «samfunn» av hjemløse i Madrid. Regjeringen er klar over problemet i byen. Ordfører Ana Botella har lovet å rydde opp i problemet i løpet av en femårs periode, med en plan kommunen holder på å utvikle.

Leave a Reply

Your email address will not be published.