Merkel støtter Rajoys håndtering av krisen

Mens det spanske folket vender statsminister Rajoy ryggen, har den tyske forbunds-kansleren Angela Merkel tillit til den spanske statsministeren. -Jeg har inntrykk av at hele den spanske regjeringen, inkludert statsministeren, arbeider for å få ned arbeidsledigheten, få gjennomført strukturelle reformer og gjenreise landets økonomiske styrke, slik Spania fortjener. Jeg er overbevist om at den spanske regjeringen og Mariano Rajoy som statsminister vil klare å løse problemene, og Tyskland vil støtte ham med det vi kan, sa Angela Merkel da hun ble spurt om korrupsjons-beskyldningene mot Rajoy og det spanske regjeringspartiet.

Tekst: Bente Puig

Håndskrevne regnskapsbøker ble publisert i den spanske avisen El País, og viser pengegaver fra det private forretningslivet til partitopper i PP (Partido Popular) gjennom nesten 20 år. Nåværende statsminister Mariano Rajoy er blant de toppene som er oppført flest ganger i regnskapet til daværende kasserere i PP (1990-2009), Álvaro Lapuerta og Luis Bárcenas. Rajoy skal i følge regnskapet ha mottatt 25 200 euro per år i perioden 1997 til 2008.

Alle nestledere og generalsekretærer skal ha fått lignende utbetalinger. 70% av de oppførte bidragene/pengegavene bryter med loven. Etter loven om partistøtte kan ikke en fysisk eller juridisk person gi mer enn 60 000 euro i året til et parti, et tak som ble hevet til 100 000 euro høsten 2007.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Derimot kan ingen selskaper eller forretningsfolk som gjør forretninger med offentlige myndigheter gi pengestøtte til et parti. I regnskapene til Bárcenas overskrider flere enkeltbetalinger 250 000 euro, og samme person har i løpet av ett år betalt inn 400 000 euro. Det er først og fremst til-skudd fra byggebransjen som var avhengige av regulerings-planer og tillatelser fra offentlige myndigheter. De håndførte regnskapsbøkene slutter i 2008. Statsminister Rajoy nekter for å ha mottatt pengegaver, og hevder at det ikke eksisterer et slikt regnskap.

Luís Bárcenas er under etterforskning for hvitvasking av penger, da han på et tidspunkt hadde så mye som 22 millioner euro på hemmelig konto i Sveits. Flere av de som er involvert i saken var også involvert i korrupsjonsskandalen «Caso Gürtel» i Valencia der tidligere regionale president Francisco Camps (PP) ble Spanias første politiker tiltalt for korrupsjon. Store deler av hans partifeller var involvert i saken. En nettbasert underskriftskampanje med krav om Rajoys avgang hadde søndag kveld, 3. februar, samlet 766.000 underskrifter.
Leave a Reply

Your email address will not be published.