MANUELL STYRING ELLER AUTOPILOT?

Du kjører hjem fra jobben, veien du kjenner så godt, og tankene flyr av gårde med deg. Plutselig har du kjørt en lengre strekning uten at du har merket det! Du har kjørt på autopilot.

Av Kirsten Wold Borgersen

Automatiske tanke- og handlingsmønstre styrer vårt liv uten at vi vet det. Dette er ubevisste mønstre, og vi kaller dem for autopiloter. Noen autopiloter er hensiktsmessige, som når du dusjer, eller lager mat eller andre nyttige og ufarlige aktiviteter. Derimot, negative tankemønstre og uhensiktsmessige handlingsmønstre som du ikke tenker over stjeler din energi og skaper kaos i hodet og ubalanse i hele organismen din. Derfor er det viktig å trene på å være OPPMERKSOMT TILSTEDE. Da vil du bli mer bevisst og du kan observere disse autopilotene hos deg selv. Først da kan du justere balansen! Er du innstilt på manuell eller automatisk styring? Stopper du opp, rygger tilbake og betrakter dine autopiloter, eller kjører du på i et forrykende tempo og gjør det du pleier mens du fokuserer på neste trekk? Husker du John Lennon’s berømte sitat? ”Life is what happens to you, while you’re busy making other plans”. En bevisst oppmerksom tilstedeværelse gjør at du oftere trykker på pauseknappen, betrakter deg selv eller situasjonen i perspektiv og foretar bedre valg, enn om du er innstilt på autopilot.

Ta i bruk nøklene jeg hittil har presentert, dvs. skjerp sansene, lytt til kroppen og lytt til den innerste lille matruschkaen. Dette er lettest når du trykker på ”pauseknappen” og beveger deg sakte! Da vil du kunne oppdage hvem du er, og hvilke holdninger du har til deg selv eller til andre. Vær på jakt etter negative holdninger og autopiloter som ikke tjener deg vel i dag, og som skal på museum! Driver du med positivt eller negativt selvsnakk? Tenk på at alle negative holdninger produserer indre stress som igjen bidrar til økte nivåer av stresshormoner i blodet! Alle ønsker vi balanse og harmoni. Nøkkelen er å vende oppmerksomheten innover og observere egne tanker, følelser og holdninger.

Før smilte jeg litt når jeg tenkte på psykologens klisjeaktige formaning til klienten, ”du trenger å komme i kontakt med deg selv…”. Det gjør jeg ikke lenger, klisjeen er viktigere enn noensinne. Kontakt innover i deg selv gir deg muligheten til å forandre på holdninger og adferd og blir derfor en viktig nøkkel til suksess for de som vil redusere stress i livet. Valget er ditt. Hvordan? Bruk nøklene jeg har beskrevet tidligere. I tillegg kan du gjøre denne øvelsen så ofte som mulig; Legg merke til pusten din, at du puster, hvordan du puster, hvor pusten går osv. Dette er en god øvelse både for avspenning og bevisstgjøring.
Leave a Reply

Your email address will not be published.