Lions støtter Emaús med en halv million kroner

Barnehjemmene til Emaús-organisasjonen er i prekær nød, etter at delstatsregjeringen stoppet å utbetale støtten for et drøyt år siden. Emaús er en frivillig non-profi t organisasjon, og er avhengige av finansiell støtte for å kunne drive sine barnehjem.

Tekst: Bente Puig

Flere frivillige har satt i gang kampanjer for å drive inn penger til driften, deriblant Lions Club i Alfaz del Pi. LC Alfaz del Pi samarbeider nå med LC Stord-Fitjar om støtte til barnehjemet Emaús i Altea. Den formelle samarbeidsavtalen ble undertegnet i Albir søndag 12. mai. Gjennom dette samarbeidet har LC Stord-Fitjar fra oktober 2012 til april 2013 overført direkte, eller via Lions Club Alfaz del Pi, 37.000€.

Leiebil Spania – Garantert billigst

På konto i Norge står det ytterligere 30.000€ øremerket barnehjemmet. Totale bidrag beløper seg til NOK 500.000 (67.000€) til Emaús barnehjem i Altea i Spania. Dette sikrer barnehjemmet en stabil tilgang på sunn mat, medisiner, klær, sko, drivstoff til biler, toalettartikler etc.
Leave a Reply

Your email address will not be published.