Lei turister som snyter på spansk helsevesen

Helseminister Ana Mato er lei av at turister snyter på spansk helsevesen, noe som årlig koster den spanske stat 917 millioner euro. Hun viser til tilfeller der familiemedlemmer av fastboende utlendinger kommer til Spania ens ærend for å behandles i det spanske helsevesenet.

Tekst: Bente Puig

Denne formen for helseturisme har hun sett seg lei på. – Noen inkluderer i eget helsekort familiemedlemmer som ikke engang bor i Spania, hevder Mato som vil innføre strengere krav. Det skal ikke lenger være slik at du med et enkelt empadronamiento (inføring i manntallet) skal ha rett til spanske helsetjenester. Antallet mennesker som benyttet seg av det spanske helsevesen uten å egentlig ha rett til det var i 2009 syv hundre tusen personer.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Konvertert til penger tilsvarer dette 917 millioner euro. Regjeringen vil med de nye tiltakene kunne spare 1 500 millioner euro. Mato understreker derimot at alle, resident eller ikke resident, skal ha rett til basis legehjelp ved ulykker eller sykdom. Hun gjør det også klart at alle utenlandske borgere som jobber og betaler skatt til Spania skal ha like rettigheter til medisinsk behandling som enhver spansk borger.

I tillegg vil Ana Mato vil øke egenandelen på medisin for pensjonister. Egenandelen vil bli 10%. Arbeidsledige betaler i dag en egenandel på 40%. Med den nye ordningen vil arbeidsledige, som ikke lenger har krav på ledighetstrygd, få medisinen gratis inntil de finner seg arbeide. Folk i arbeid betaler i dag en egenandel på 40%, denne egenandelen vil nå kunne justeres etter intekt og ligge på maksimum 60%, eller maksimum 60 euro, for de som tjener over 100 000 euro i året.

Det vil også innføre egenandel på proteser, diabetikerprodukter og ambulansetjeneste som ikke er akutt. Med denne ordningen sparer det spanske helsevesen 3 500 millioner euro i året. Ana Mato beklager offentlig forslaget, men understreker at dette er viktig for å få regulert underskuddet i det spanske helsevesenet. Hun ønsker samtidig å understreke at medisinsk behandling fortsatt vil være gratis i Spania. Forslaget skal tas opp ved neste ministermøte, og tiltakene kan se dagens lys allerede i løpet av et par måneder. Underskuddet i helsevesenet er per i dag 16 000 millioner euro.
Leave a Reply

Your email address will not be published.