Lavere moms på nye boliger

Fra og med 20. august i år gikk boligmomsen ned fra 8 til 4 prosent. Endringen gjelder ut året, frem til 31. desember.

Tekst: Vicente Germán Saval

Dette er et tiltak fra den spanske stats side for å øke aktiviteten i boligmarkedet i landet. Det stilles dog visse kriterier til objekt, bruk og boligselger. Før det første må boligen selges av forretningsfolk, eiendomsmegler eller advokat. Den som selger eiendommen trenger ikke å være autorisert eiendomsmegler, men drive forretning, det være seg enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller annen type selskap.

Momsreduksjonen gjelder kun nye boliger med overtakelse frem til 31. desember 2011. Reduksjonen gjelder også garasje og anekser som følger med boligen, men maksimum for to
enheter. Det vil si at dersom boligen har to garasjer og ett aneks, vil reduksjonen gjelde
for eksempel begge garasjene, mens man for anekset må betale full boligmoms, 8 prosent.

Forretningslokaler inngår ikke i den nye ordningen, selv om lokalet er tilknyttet boligen. For forretningslokaler betales full boligmoms, 8 prosent.

Les mer forbrukerstoff om bolig i Spania

Leave a Reply

Your email address will not be published.