Lån og finansiering av bolig i Spania

Krisen i Spania har gjort boligmarkedet veldig attraktivt for kjøpesterke nordmenn, og mange drar til Spania for å finne seg en feriebolig. Vi skal denne gangen se på det som har med finansiering, og gå litt nærmere inn på to ulike alternativer som kan være aktuell for deg når du skal finansiere din spanske boligdrøm.

Nå er det ikke slik som det var bare for noen år tilbake, da bankene kastet lånene etter deg, og ga deg det du ville ha i lån til sterkt overprisede boliger. Meglernes gullalder er forbi, nå er det få banker som gir lån, og kriteriene er blitt mye strengere. Man skal ikke forvente og få låne mer enn 60-70% av boligens kjøpesum eller takst. Eiendommer som bankene selv eier har ofte bedre vilkår.

Bankene mer forsiktige

Bankene i Spania har den siste tiden også vært veldig «forsiktige» med takstene på boligene. Selv om man gjør en god handel ut i fra dagens marked, så er det ikke sikkert at taksten vil være i samsvar. D.v.s. at det er ikke sikkert av du får låne så mye som du ønsker. Det kan derfor være lurt å beregne litt ekstra egenkapital når man skal ut og handle.

Forskjellene er ikke så store i forhold til hva vi er vandt med i Norge når det gjelder vilkår på boliglån. Spanske banker er litt mer nøye angående dokumentasjon på lønn og inntekt, men i praksis fungerer det på samme måten som et ordinært boliglån. Felles for alle banker er at de krever at du er i stand til å dekke løpende renter og avdrag. Og all dokumentasjon du legger inn i søknaden, blir nå grundig kontrollert. Som en første kontakt med banken kan det være lurt å ha med følgende dokumentasjon: Siste to lønnslipper, utskrift fra ligningen, rest saldo på evt lån i Norge, samt en dokumentasjon på mnd avdrag. Dokumentasjon på egenkapital er også fint å kunne vise til. Alle inntekter bør dokumenters har man f.eks. leieinntekter i Norge så vil dette også kunne telle positivt i vurderingen til banken.

Banker i Spania har vesentlig høyere oppstartsgebyrer enn norske bankene, men i mange tilfeller så har de bedre renter, slik at i det lange løp så blir ikke forskjellene så stor.

En annen ting som også bør vurderes er hensynet til valuta svingninger. Kjøper man i euro og låner i euro så er man mer uavhengig av svingninger. Kjøper man i euro og betaler med norske kroner så har man mulighet for at verdien svinger mer.


Alternativ 1

Boliglån med sikkerhet i fast eiendom i Norge

Dersom boligen din i Norge ikke er høyt belånt har du muligheten til å ta opp et boliglån hjemme i Norge for å realisere Spania drømmen. Dette kan være den beste løsningen for de som er bosatt i Norge og kanskje skal ha en feriebolig. Med dette alternativet har du kanskje muligheten til å finansiere 100 prosent av den spanske boligen.

Hvis denne løsningen er aktuell for deg, bør du huske på å ta ny takst av boligen ditt før lånesøknaden blir gjort. Mange har bodd lenge i boligen sin, og ikke hatt takst på huset siden de flyttet inn. Boligmarkedet i Norge har steget jevnt i mange år, og sannsynlighet for at boligen din er mer verdt nå er stor.


Alternativ 2

Boliglån i spansk bank med sikkerhet i den nye boligen

Den mest vanlige låneformen i Spania er et standard annuitetslån med faste månedlige avdrag der den renteandelen er høyere i begynnelsen og mindre på slutten.

Tar du opp lån i Spania er det mest normalt med lån i Euro. Det er vanlig at lån reguleres rentemesig hver hver 12. måned. Du kan forhandle deg til ulike rentesatser på samme måte som i Norge, men siden det er Euro, er renten knyttet til Euribor og justeres i takt med denne.

Du kan på samme måte som i Norge binde renten i f.eks. 3 eller 8 år. Husk at du har fradragsrett på dine renter i Norge og lånet reduserer din formue.

Les mer forbrukerstoff om bolig i Spania

Leave a Reply

Your email address will not be published.