La Nucia

På elleve år har La Nucia doblet antall innbyggere! I 2001 bodde det 9.365 mennesker i landsbyen, – seks kilometer inn fra Altea og åtte km. nord for Benidorm. Idag lever det her 19.620 mennesker og 40% av dem er residenter fra hele 63 forskjellige nasjoner! Rekkefølgen er: engelsk, nederlandsk, tysk, norsk og belgisk.

tekst: K.J. Hermanrud
foto: Enric Pastor


I dag er la Nucia den byen som vokser raskest i Pais Valencia. Ifølge Enric Pastor, pressesjefen i kommunen, er årsaken til la Nucias popularitet å finne i disse fakta: “Pueblo´n har lav kriminalitet, gode skoler, godt utbygd helsevesen, meget avanserte sports og kulturaktiviteter og en bra dekning for hjelp til eldre.” “Vi har to hovedgrupper av folk som flytter hit,” sier Enric Pastor: “unge par på rundt 30 år og eldre fra 65 år. Vi gjør hva vi kan for at folk skal trives her,” sier han. Og det er sant.
På de samme ti årene, da folketallet doblet, har kommunen bygget ny helsestasjon, ny politistasjon, nytt ungdomshus, en stor konserthall og et stort, moderne sportsanlegg. Pluss at de har fornyet gamlebyen og bygget flere sentra rundt i urbanisasjonene. Det er borgermester Bernabé Cano som har stått for hele denne utbyggingen av La Nucia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.