Kvalitetstid 4 timer og 42 minutter

Fire timer og 42 minutter er det en spansk mor tilbringer sammen med barna sine i løpet av en dag. Dette er 36 minutter mer enn gjennomsnittet i EU.

Tekst. Bente Puig

Det er P&G som står bak studien “Gracias mamá”. 9582 mødre fra 13 EU-land deltok i studien, 1014 var spanske. Studien viser også at stadig flere fedre deltar i de daglige syslene hjemme med familien. 7 av 10 spanske kvinner mener at det daglige husholdet også er mannens ansvar, men innrømmer at mannen ikke på langt nær tilegner like mye til tid dette formålet som kvinnen. 26% svarer at mannen bruker 3 til 5 timer i uken på hushold. 17% svarer en til to timer, 14% 6 til 8, mens 5% svarer at de ikke får noen hjelp av mannen i det hele tatt. 48% av kvinnene regner seg selv som administratorer i hjemmet, 37% føler mere uavhengighet. 50% av spanske kvinner hevder at krisen gjør mamma-rollen vanskeligere.

Spanske mødre har i gjennomsnitt utsatt mammarollen syv år. Spanske kvinner bruker disse årene til å forberede seg akademisk og intellektuelt for å kunne innta mamma-rollen uten å være avhengig av mannen. Studien viser også at spanske mødre foretrekker en klem fremfor et “takk” som uttrykk for familiens tilfredshet. I gjennomsnitt mottar en spansk mor en slik takknemlighet, altså en klem, fra familien hver tiende dag. Dette skiller syd-Europeerne veldig fra de nordiske landene der fysisk kontakt ikke blir like verdsatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.